XII Biennale de Paris

23.03.83 – 24.04.83

Den som skal orientere seg i den internasjonale kunst, kommer ikke utenom Ungdomsbiennalen som hvert annet år vises i Paris.

Utstillerne er under 35 år og er valgt ut av en internasjonal jury som består av representanter fra hvert innbudt land. For biennalens publikum vil nok noen av kunstnerne være kjent fra før, men de fleste har her sin debut på den internasjonale arena, ja, ofte det avgjørende gjennombrudd og innledningen til en internasjonal karrière.

Den XII Biennale hadde deltagere fra 40 land og fra alle verdensdeler. Det sier seg selv at å foreta et utvalg av en slik omfattende og mangeartet utstilling har vært uhyre vanskelig. I den grad det har vært mulig har man forsøkt å gi et tversnitt av den opprinnelige utstillingen. Hovedvekten er, imidlertid, lagt på noen av de tendenser som vi registrerer i vår tid, nyekspresjonisme og figurasjon.

I Kunstnernes Hus vises den norske avdelingen i sin helhet, og for vårt publikum vil det være interessant å se hvorledes Johanne Marie Hansen-Krone, John Audun Hauge, Kjell Nupen og Johan Sandborg hevder seg i dette internasjonale selskap.

Th. Rittun

Kunstnere

Carlos Aguirre (Mexico), Martti Aiha (Finland), Jean-Batiste Audat (Frankrike), Antonio Barrera (Columbia), Jean-Charles Blanc (Frankrike), René van den Broek (Nederland), C.A.D.A-Gruppen (Chile), Philippe Favier (Frankrike), Pietro Fortuna (Italia), Lutz Friedel (DDR), Omar Galliani (Italia), Rolino Gaspari (Frankrike). Ludo Geysels (Belgia), Magnus V. Gudlaugsson (Island), John Audun Hauge (Norge), Johanne Marie Hansen-Krone (Norge), Cécile van der Heiden (Nederland), Suk-Choul Ji (Korea), Denis Laget (Frankrike), Juan Carlos Belon Lemoine (Peru), Claude Leveque (Frankrike), Judith Levin (Israel), Felice Levini (Italia), Leena Luostarinen (Finland), Olli Lyytikäinen (Finland), Luigi Mainolfi (Italia),