Visuelt miljø 1

22.03.69 – 27.04.69

Blant annet med Agam, Boto, Demarco, Haaland, Takis, Tandberg og Vasarely.