Victor Lind

09.11.12 – 03.02.13

Utstillingen Contemporary Memory med den norske kunstneren Victor Lind finner sted på Kunstnernes Hus fra 9. november 2012 til 3. februar 2013. Utstillingen blir den største presentasjonen av Linds kunstnerskap til dags dato, og vil for første gang presentere verkssyklusen Contemporary Memory i sin helhet.

Noen kunstverk har en egen evne til å vri kniven om i såret. Kraften i slike verk ligger ikke bare i at de skaper ubehag, men at dette ubehaget henger igjen. (…) Dette er en egenskap ved verket og et mål på dets kompleksitet og evne til å få tilskueren til å stoppe opp og tenke på nytt. Og denne egenskapen er tydelig til stede i arbeidene som Victor Lind har brukt nesten 20 år på å skape i syklusen Contemporary Memory.

- Charles Esche, katalogtekst 2012

Om utstillingen

Lind var en sentral figur i den radikale kunstgruppen GRAS på 70-tallet, men har siden 1994 viet seg til syklusen Contemporary Memory. Arbeidet har et spesifikt historisk forelegg, deportasjonen av norske jøder under den 2. verdenskrig og rettsprosessen i etterkant. Arbeidene undersøker og iscenesetter fortidens hendelser og belyser et dunkelt kapittel i norsk krigs- og etterkrigshistorie. Samtidig belyser Contemporary Memory ubehagelig aktuelle konfliktområder i samtiden knyttet til maktmisbruk, fremmedfrykt og rasisme. Gjennom et billedspråk som både er komplekst og kommuniserende, skaper Lind en slags minnesmerker eller mot-monumenter. Disse belyser grunnleggende filosofiske problemstillinger vedrørende skyld og ansvarsfraskrivelse, og mulighetene for et humanitært politisk engasjement. Som utstillingens tittel hentyder til, ønsker Victor Lind med prosjektet å holde samtidsminnene synlige og levende.

Utstillingens omdreiningspunkt er to historiske figurer og valgene disse tok under den andre verdenskrig. Den ene var en politiinspektør som tjente den norske stat under krigen, og den andre er en gartner ved et gartneri i utkanten av Oslo. En av dem tok beslutningen om å sende 532 jøder til konsentrasjonsleiren, den andre bidro til å hjelpe over 1000 forfulgte individer, halvparten jøder, over grensen til Sverige. Charles Esche skriver følgende i sin katalogtekst til utstillingen: Lind trekker de to mennene ut fra sine hverdagsmiljøer og retter søkelyset mot dem, og ut fra deres hverdagslige veivalg lager han en episk historie. Deres handlinger og følgene av valgene de foretok, blir til en mytologisk fortelling om rett og galt som ikke bare angår livet i Oslo i 1942, men også mange andre situasjoner og øyeblikk i menneskehetens historie.

Utstillingen er kuratert av Ida Kierulf i samarbeid med ekstern kurator Per Bjarne Boym. Utstillingen vil følges av en katalog med tekster av Charles Esche, direktør ved Van Abbe museet i Nederland, Marianne Heier, årets festspillutstiller i Bergen, samt Per Bjarne Boym og Ida Kierulf.

Utstillingen følges av et internasjonalt filmprogram kuratert av Maria Fosheim Lund og Maria Moseng som er filmvitere og redaktører i WUXIA – et nytt norsk filmblad og en visningsplattform for film og video.