Tolv amerikanske malere og billedhuggere

18.02.54 – 07.03.54

Ivan de Lorraine Albright, Stuart Davis, Arshile Gorky, Morris Graves, Edward Hopper, John Kane, John Marin, Jackson Pollock, Ben Shahn, Alexander Calder, Theodore Roszak og David Smith.