Tino Sehgal

29.01.11 – 06.03.11

Tino Sehgal er en internasjonal kunstner som i har lykkes med å forandre strukturene for hvordan kunst produseres, oppleves, beskrives og bevares. På Kunstnernes Hus vil publikum få oppleve en tilpasset versjon av verket This Progress som også ble vist på Guggenheim museet i New York for et år siden. Publikum går gjennom tomme museumslokaler og blir bedt om å delta i en samtale med fire ulike såkalte «fortolkere» som tar deg med på en nøye bestemt rute gjennom bygget. Underveis diskuterer man temaer knyttet til fremskritt med disse fortolkerne, som er representanter for fire ulike generasjoner. Til forskjell fra Guggenheim museet vil publikum på Kunstnernes Hus denne gangen også bli ført gjennom lager, trapper og andre rom som besøkende vanligvis ikke har adgang til.

Om utstillingen

Tino Sehgals (f.1976) kunstverk består av mennesker plassert i institusjonelle utstillingslokaler, som gallerier, museer, biennaler, private samlinger eller kunstmesser. Seghals deltakerbasert kunst er preget av hans studier innen dans og økonomi. Med fokus på konsept, ikke objekter, og med røtter i dans og teater, skaper Sehgal situasjoner som griper inn og utfordrer publikums oppfatning av hva en kunstopplevelse kan være. Både publikum og Kunstnernes Hus som institusjon kan glede seg til en spennende utstillingsperiode.

Personene som utgjør de konstruerte situasjonene forsøker å innlede samtaler, leker og andre former for opplevelser med publikum. Kunsten er immateriell, men arbeidene blir vist som konvensjonelle kunstobjekter i institusjonelle sammenhenger. De konstruerte situasjonene foregår i ordinære åpningstider, de kan kjøpes og selges, og ettersom de er repeterbare, har de også tidsholdbarhet.Sehgals praksis innen deltakerbasert kunst er formet av hans studier innen dans og økonomi. Hans kunstneriske utgangspunkt er at menneskene forbruker jordens ressurser i en hastighet som ikke lenger er nødvendig. Meningsproduksjonen i Sehgals kunst er derfor ikke koblet til en økonomi som bygger på materiell produksjon av gjenstander. Hans kunst eksisterer kun i øyeblikket og i gjenfortellinger, der ingenting dokumenteres. Sehgal understreker at det ikke er performance, som historisk sett var kritisk til kunstmarkedet. Sehgal mener at objektbasert kunst opererer med en produksjonsmodell der man må utvinne materialer fra naturressurser og transformere det til et produkt. Med de konstruerte situasjonene transformerer man derimot handlinger til kunstverk som simultant produserer og oppløses. Fremfor å skape objekter, skaper denne kunsten mening og relasjoner mellom mennesker.

Menneskene som utfører Sehgals kunstverk kalles fortolkere. Disse personenes egne erfaringer og holdninger preger arbeidet slik at hver opplevelse av den konstruerte situasjonen vil være unik. Fortolkerne improviserer rundt verkets grunntemaer i møte med utstillingens besøkere. Kunstpublikummet er ikke passive betraktere, de er aktive deltakere som bidrar i verket.

Kuratert av Ruth Hege Halstensen.

Om kunstneren

Utvalgte utstillinger: Tino Sehgal, Solomon R. Guggenheim Museum, New York (2010) Tino Sehgal: This is not about, CCA Wattis Institute for Contemporary Arts, San Francisco, California (2009) Tino Sehgal: This situation, Galerie Marian Goodman, Paris, France (2009) Tino Sehgal, ICA, London, England (2005, 2006, 2007) Tino Sehgal, Kunstverein Hamburg, Hamburg, Germany (2006) Tino Sehgal ,Van Abbemuseum, Eindhoven, The Netherlands (2004) Kiss, Musée des Beaux-Arts, Nantes, France (2004) Utopia Station Biennale di Venezia, Venice, Italy (2003)

Les mer om utstillingen på Kunstforum og på Kunstkritikk!

Samarbeidspartnere

Oslo Kommune