Tegnetriennalen 2019

09.11.19 – 19.01.20

Årets Tegnetriennale bærer tittelen Human Touch og åpner 8. november på Kunstnernes Hus og 9. november i Tegnerforbundet. 35 norske og internasjonale kunstnere utforsker tegning som et grunnleggende menneskelig uttrykk.

Om utstillingen

I utstillingen søker kurator Helga-Marie Nordby å skape et større refleksjonsrom rundt tegning, ikke bare som et kunstnerisk uttrykk, men som et iboende språk og potensial i mennesket. Tegningen peker både innover og utover, og manifesterer seg ikke bare som etterligning eller avbildning, men som visuelle ideer, som refleksjon, som leting, som spørsmål. Gjennom å trekke linjer til det prehistoriske og tegning som kommunikasjon før skriftspråket, undersøker utstillingen tegning som menneskets primære avtrykk – både i fysisk og mental forstand. I en digital billedkultur, der førstehåndserfaringer erstattes av stadig flere digitale og virtuelle substitutter, får behovet for noe håndfast og konkret - blyanten mot papiret – ny og akutt relevans.

I utstillingen får vi blant annet se et utvalg fra Guttorm Guttormsgaards unike dagbokprosjekt, et tegnet livsforløp bestående av flere tusen tegninger, Elisabeth Mathisens sorgarbeider på papir, Per Teljers bitende mannsportretter og William Kentridges monumentalarbeid tegnet med tape i trappeløpet på Kunstnernes Hus. I et av triennalens gjestespill får vi også se tegninger av norske Outsider Art-utøvere.

Kunstnere

Filippa Barkman, Per Inge Bjørlo, Eirik Blekesaune, Louise Bourgeois, Jennie H. Bringaker,  Peder K. Bugge,  Ann Iren Buan, Liv Dessen, Marthe Ramm Fortun,  Ida Madsen Følling,  Andrea Galiazzo, Guttorm Guttormsgaard,  Silje Hammer, Ane Hjort Guttu, Anna Carin Hedberg, Nina Heum, William Kentridge, Käthe Kollwitz, Ingeborg Annie Lindahl, Per Maning, Elisabeth Mathisen, Pierre Lionel Matte, Ana Mendieta, Gunnveig Nerol, Randi Nygård, Cecilia Jiménez Ojeda, Shwan Dler Qaradaki, Bendik Riis, Anngjerd Rustand, Bente Stokke, Per Teljer, Monica Winther, Vera Wyller og Ina Åsheim.

Tegnetriennalens mangfoldige formidlingsprogram Før og etter streken åpner opp for en større refleksjon rundt tegning som allmennmenneskelig uttrykksform og verktøy for å forstå verden og oss selv. Programmet vil skape en aktiviserende og reflekterende ramme rundt hovedutstillingen. I tillegg presenterer Tegnetriennalen prosjektet Leda og svanen med kunstnerne Marthe Ramm Fortun og Andrea Galiazzo i Tegnerforbundet, samt de to gjestespillene Sjelens ornamenter: Ornamentale tegninger i norsk outsider art, kuratert av Simone Ritter, avdelingsleder ved Trastad Samlinger/Sør-Troms Museum, etterfulgt av Arkivets arabesk kuratert av Ellef Prestsæter med utgangspunkt i Guttorm Guttormsgaards arkiv, begge på Kunstnernes Hus.

Omvisning

Datoene for åpne omvisninger er følgende:

24.11. kl. 14:00

1.12. kl. 14:00

08.12. kl. 14:00

15.12. kl. 14:00

22.12. kl. 14:00

05.01. kl. 14:00

12.01. kl. 14:00

Datoene for senior omvisning (med gratis inngang) er følgende:

26.11. kl. 11:00

10.12. kl. 11:00

07.01. kl. 11:00

Datoene for babyomvisning er følgende:

20.11. kl. 13:00

08.01. kl. 13:00

Program
Kino Tegnetriennalen 2019

Six Drawing Lessons av William Kentridge

Tegnetriennalen 2019

Arrangement Foredrag Tegnetriennalen 2019

Lesning: Elisabeth Mathisen og Ina Åsheim

Tegnetriennalen 2019
Søndag 19.01.20 - kl 15:00 - 16:00

Arrangement Omvisning Tegnetriennalen 2019

Kuratoromvisning i Tegnetriennalen

Søndag 19.01.20 - kl 14:00 - 15:00

Arrangement Barneprogram Tegnetriennalen 2019

Papirverksted for barn og familier

Lørdag 18.01.20 - kl 13:00 - 15:00

Arrangement Barneprogram Tegnetriennalen 2019

Tegneworkshop for ungdom med Cecilia Jiménes Ojeda

Tegnetriennalen 2019
Lørdag 11.01.20 - kl 13:00 - 15:00

Arrangement Omvisning Tegnetriennalen 2019

Senioromvisning i Tegnetriennalen

Tirsdag 07.01.20 - kl 11:00 - 12:00

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Åpen omvisning

I Tegnetriennalen 2019
Søndag 22.12.19 - kl 14:00 - 14:45

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Åpen omvisning

I Tegnetriennalen 2019
Søndag 15.12.19 - kl 14:00 - 14:45

Arrangement Omvisning Tegnetriennalen 2019

Senioromvisning i Tegnetriennalen

Tirsdag 10.12.19 - kl 11:00 - 12:00

Arrangement Digitalt seminar Tegnetriennalen 2019

Forelesning: Hva er Guttormsgaards arkiv?

Tegnetriennalen 2019
Søndag 08.12.19 - kl 15:00 - 16:00

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Improvisasjonsforestilling i Tegnetriennalen

Lørdag 07.12.19 - kl 12:00 - 14:30

Utstilling Tegnetriennalen 2019

Arkivets arabesk

Linjer gjennom Guttormsgaards arkiv
06.12.19 – 19.01.20

Arrangement Foredrag Tegnetriennalen 2019

Lunsjforedrag: Fra tegnerens hule

Tegnetriennalen 2019
Fredag 06.12.19 - kl 12:00 - 13:00

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Åpning av Arkivets arabesk

Fredag 06.12.19 - kl 19:00 - 22:00

Arrangement Barneprogram Tegnetriennalen 2019

Tegneworkshop for ungdom med Cecilia Jiménes Ojeda

Tegnetriennalen 2019
Lørdag 30.11.19 - kl 13:00 - 15:00

Arrangement Omvisning Tegnetriennalen 2019

Senioromvisning i Tegnetriennalen

Tirsdag 26.11.19 - kl 11:00 - 12:00

Kino Tegnetriennalen 2019

Dobbel filmvisning og samtale: Liv Bugge og Jean Genet

Arrangement Barneprogram Tegnetriennalen 2019

Kefir-verksted med Jennie Bringaker

Lørdag 16.11.19 - kl 13:00 - 15:00

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Møteplass: Ung i Kunst

Tegnetriennalen 2019
16.11.19 – 17.11.19

Arrangement Omvisning Tegnetriennalen 2019

Senioromvisning i Tegnetriennalen

Tirsdag 12.11.19 - kl 11:00 - 12:00

Arrangement Omvisning Tegnetriennalen 2019

Kuratoromvisning i Tegnetriennalen

Søndag 10.11.19 - kl 14:00 - 15:00

Arrangement Foredrag Tegnetriennalen 2019

Forelesning: Det tegnende menneske

Tegnetriennalen 2019
Søndag 10.11.19 - kl 18:00 - 19:00

Utstilling Tegnetriennalen 2019

Sjelens ornamenter

Ornamentale tegninger i norsk outsider art
09.11.19 – 01.12.19

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Tegneworkshop med Anne Rolfsen

Tegnetriennalen 2019
09.11.19 – 10.11.19 - kl 13:00 - 15:00

Kino Tegnetriennalen 2019

Between Insanity and Beauty av Christian Beetz

Tegnetriennalen 2019

Arrangement Foredrag Tegnetriennalen 2019

Forelesning: Hva er "Outsider Art"?

Tegnetriennalen 2019
Lørdag 09.11.19 - kl 17:00 - 18:00

Arrangement Tegnetriennalen 2019

Åpning av Tegnetriennalen 2019

Fredag 08.11.19 - kl 19:00

Tegnetriennalen arrangeres av Tegnerforbundet og er en samproduksjon med Kunstnernes Hus. Den visuelle identiteten for Tegnetriennalen 2019 er utviklet av designer Ariane Spanier.

Takk til våre støttespillere: Kulturrådet, Sparebankstiftelsen, Oslo kommune, Fritt Ord og Bergesenstiftelsen.