Stig Claesson (SLAS)

12.01.79 – 28.01.79

Tegninger fra Sveaborg