Stein Rønning

14.03.14 – 27.04.14

Kunstnernes Hus har gleden av å invitere til åpningen av ett av vårens hovedutstillinger, Stein Rønning: Hierlieu. Rønning arbeider med fotografi og fotografiske installasjoner og vil presenteres i en av overlyssalene. Utstillingen vises parallelt med separat utstilling av Else Marie Hagen; hver av disse utstillingene blir kunstnernes største presentasjon i Oslo, og det er første gang de vises samtidig. De har begge utviklet et konsist og konsekvent billedspråk som diskuterer fundamentale egenskaper ved det fotografiske mediet i dag.

Om utstillingen

Rønning og Hagen blir ofte omtalt som kunstnernes kunstnere; sentrale i en tendens i samtidskunsten de seneste årene hvor medienes egen taktilitet og materialitet fremheves. På mange måter skaper begge kunstnerne bilder som peker på seg selv som bilde. Fotografier hefter alltid ved seg en virkelighetseffekt som et vindu mot verden, men Rønning og Hagen setter imidlertid opp hindre i veien for betrakteren som gjør at vi snubler i billedkanten. Gjennom ulike virkemidler trekker de betrakterens blikk mot fotografiets overflate for nærmest å mane frem fotografiet som et materielt nærvær i møte med betrakteren. I en billedglupsk samtidskultur, der fotografiet på samme tid er overalt og overflødig, inntar kunstnerne poengterte posisjoner. Rønning og Hagens bilder er på mange vis selvforklarende, de er bilder om det å se, og om å befinne seg i synsakten.

Om kunstneren

Stein Rønning har i en årrekke konsekvent og stringent utforsket forholdet mellom fotografi og objekt, avbildning og avbildet. Rønnings metode springer ut av hans skulpturbakgrunn, og baserer seg på presise sammenstillinger av enkle, håndlagde trekasser. Kassene avfotograferes mot nøytral bakgrunn, bearbeides digitalt og printes i ulike størrelser og teknikker. Fotografiene speiler hverandre i horisontale og vertikale konstellasjoner i overlyssalen, og gjennom for eksempel å tilte bildene utover i billedrammen eller å rotere dem 90 grader, setter han fokus på bildets objektkarakter. Gjentakelsen i Rønnings tilnærming gjør at det på et vis alltid er det samme bildet vi ser. Det romlige og skulpturelle blir i Rønnings bilder kondensert til en fotografisk og representerende flate, i et forsøk på å manifestere det reelt nærværende heller enn det representerte i bildet. Slik fremtrer Rønnings arbeid som ren, fysisk tilstedeværelse i møte med betrakteren.
Stein Rønning (f. 1953) bor og arbeider i Oslo og har i en årrekke vært virksom som professor ved Kunstakademiet i Oslo/KhiO og Kunsthøgskolen i Bergen/KHiB. Parallelt med utstillingen på Kunstnernes Hus stiller Rønning ut på Galleri Riis i Oslo. Han har hatt en rekke utstillinger de seneste årene, deriblant ved Galleri D.O.R. i Brüssel, MOLAF i Bergen, Trondhjems Kunstforening, Bomuldsfabriken i Arendal, Nordnorsk Kunstmuseum og Carnegie Art Award.