Statens Kunstakademis Informasjonsutstilling

16.03.74 – 07.04.74

Fotografier, plakater, modeller.