Sesjon 85: norsk samtidskunst

01.06.85 – 14.07.85