Sesjon 83: norsk samtidskunst

02.06.83 – 17.07.83