Rasmussen / Kvie / Saenger

23.02.00 – 07.03.00

Disse verkene stilles ut i prosjektrommet: Hans Hamid Rasmussen - Lukten av honning i ditt rom, lukten av honning omgir meg, Jone Kvie - Felt, Thomas Saenger - Miniatyrer av svart sol.