Portrettegninger fra Skandinavisk Forening i Rom

28.02.78 – 19.03.78

Tegninger og bøker