Per Kleiva

30.08.80 – 14.09.80

Malerier, grafikk og tredimensjonale arbeider