Paul Osipow

08.04.05 – 05.06.05

Paul Osipow (f. 1939) bor og arbeider i Helsingfors, Finland. Han fikk sin kunstneriske utdannelse fra Kunstakademiet i Finland. Osipow legger vekt på abstrakt og ikke-figurativt maleri og er en ledende eksponent for sin utvikling innenfor den nordiske kunstscenen hvor han fortsetter å inspirere nye generasjoner kunstnere. Hans utstillinger på 1990-tallet viste en gradvis bevegelse vekk fra et rent geometrisk uttrykk til en mer malerisk og ubegrenset, inspirert av pionerer i moderne maleri og med omfattende samplings fra sen impressionisme, kubisme og fauvisme.