Model as Ruin

01.11.13 – 15.12.13

Model as Ruin vender tilbake til den permanente samlingen som på mirakuløst vis har overlevd i Oslo Byarkiv. I september 1931 ble en storslått utstilling av norsk samtidsarkitektur vist på Kunstnernes Hus i Oslo. Den nyåpnede kunsthallen var fylt til randen av modeller, fotografi, tegninger og installasjoner. Kjernen i utstillingen var den Permanente Samling av arkitekturmodeller og fotografi, etablert i 1925, som omfattet en rekke av den norske modernismens betydeligste verk, deriblant Kunstnernes Hus. Samlingen ble vist i ulike varianter i Brussel, Kiel, Helsinki, Budapest, Berlin, Milano, Paris og New York, og sto sentralt i modernismens internasjonale utstillingskultur.

Om utstillingen

De skjøre og ruineske modellene viser en modernisme som ikke var hvit og abstrakt, men fargerik, mangslungen og full av detaljrikdom. Modellsamlingen er unik i internasjonal sammenheng, og det finnes svært få tilsvarende eksempler på at modernismens utstillingskultur er bevart på denne måten. Den permanente samlingen representerer dermed et betydelig bidrag til forståelsen av den arkitektoniske modernismen, nasjonalt og internasjonalt. Samlingen viser med all tydelighet at modernismen var mye mer enn hvite kuber og flate tak. Utvalget av modeller, tegninger og fotografi som nå vises på Kunstnernes Hus viser noen av den norske modernismens mest sentrale verk, flere av dem tegnet av arkitekter som er kommet i skyggen av heltene som normalt dominerer fremstillingen av denne perioden.

Kunstnernes Hus investerer både i fremtiden gjennom nye prosjekter og gjennom å undersøke sin egen historie, slik tilfellet er med Model as Ruin. Utstillingen ser nærmere på modellen som ruin, satt i kontrast til en tenkning om det kommende, det mulige og det utopiske som ligger i modellene selv. Slik ønsker Kunstnernes Hus ved utstillingen diskutere ulike former for kulturell verdiforståelse og hvordan man gjennom rekonstruksjon av fortidens idealer kan skape en annen forståelse for politiske og økonomiske prosesser, i dagens situasjon og i et fremtidsperspektiv.

Utstillingen er resultat av samarbeid mellom Oslo Byarkiv, Nasjonalmuseet, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) og Kunstnernes hus. Alle utstillingsobjekter tilhører Oslo kommune.

Utstillingen er kuratert i samarbeid med Mari Lending, Mari Hvattum og masterstudenter ved AHO.