Marianne Heier

22.11.13 – 16.02.14

Utstillingen ORFEUS av den norske kunstneren Marianne Heier presenterer fire nyproduserte verk; en video, en skulptur, en installasjon og en tale som fremføres på åpningen og vises på monitor under utstillingen. Marianne Heiers arbeid forholder seg direkte og nøkternt til sosiale, politiske og økonomiske strukturer i vår egen samtid. Gjennom intervensjoner og egen aktiv deltakelse utfordrer hun vår forståelse av kunstens rolle og hvordan den formidles og erfares.

Om utstillingen

ORFEUS tar utgangspunkt i den pågående finanskrisen i Europa. Den lille skulpturen Drachma består av en 2400 år gammel gresk mynt med et skarpt og dypt kutt i den ene flaten for å verifisere dens autentisitet. Denne mynten kan sies å avspeile selve utgangspunktet for dagens finanskapitalisme, der avstanden mellom abstrakt representasjon og konkret verdi er avgrunnsdyp. En tilstand den deler med kunsten, som også lever i spennet mellom et hyperkommersielt marked og det fullstendig uomsettelige.

Utstillingen henter sin tittel fra operaen L’Orfeo av Monteverdi fra 1607, som anses som musikkhistoriens første opera. Operaen danner grunnlag for utstillingens to hovedverk som presenteres i hver sin overlyssal, videoen Orfeus og installasjonen Eurydike. Myten om Orfeus og Eurydike leses her inn i en samtidig politisk og filosofisk kontekst, og omhandler i sin essens menneskets iboende trang til ekspansjon og vekst.

I Heiers prosjekt er arkitekturen på Kunstnernes Hus sentral i den konseptuelle og dramaturgiske oppbyggingen av utstillingen.

Bygningen stilles i videoverket opp mot et annet ikonisk bygg i samme by, nemlig Oslo Børs. Vi befinner oss på samme tid i en abstrakt finansverden i Oslo sentrum og i antikkens Hellas, manifestert gjennom børsens nyklassisistiske, greskinspirerte fasade. De to formalt ulike bygningene er begge landemerker i byen, der de representerer forvaltningen av to ulike typer kapital: den finansielle og den kulturelle. Med denne sammenstillingen viderefører Heier sin undersøkelse av forholdet mellom forskjellige verdisystemer, av hvor de overlapper hverandre og hva som faller imellom. I utstillingens andre monumentale verk, der betrakteren selv blir deltakende, fremvises kunstens urokkelig forbindelse med verden omkring seg og den menneskelige erfaring.

Om kunstneren

Marianne Heier (f. 1969) bor og arbeider i Oslo. I 2012 var hun festspillutstiller i Bergen med utstillingen Surplus ved Bergen Kunsthall. Blant andre separatutstillinger er Jamais – Toujours, Stenersenmuseet, Oslo (2010); Saganatt, Maihaugen, Lillehammer (2008); Pionér, Rom for kunst og arkitektur, Oslo og Waldgänger, KORO, Hammerfest (2008). Hun har deltatt på gruppeutstillinger ved en rekke institusjoner som Malmö Konstmuseum (2012), Kunsthall Oslo (2011), Hiap, Helsinki (2010), Overgaden, København (2009), Henie Onstad Kunstsenter (2009), Preus Museum, Horten (2009) og Garanti Gallery /Platform Garanti, Istanbul (2008).