1968 | 2018 LNM 50 år

09.11.18 – 06.01.19

Jubileumsutstillingen 1968 | 2018 består av verk fra 1968 og 2018 som møtes til samtale og brytning. Jubileumsutstillingen er kuratert som én utstilling, men vises på to steder: på Kunstnernes Hus og i LNMs galleri. Det var på Kunstnernes Hus det hele begynte med et stiftelsesmøte 15. mai 1968. På Bankplassen driver LNM sitt galleri med mål om å speile bredden i norsk maleri i dag.

Det sagnomsuste året 1968 markerer starten på en brytningstid i politikk og samfunn. Etableringen av LNM markerer på mange måter slutten på maleriets hegemoni her hjemme. Samtidig er det også en ny begynnelse.

Maleriet har på 50 år gått fra å være det dominerende kunstuttrykket til å bli en del av samtidskunstens mangfold. Maleriets død har blitt erklært med jevne mellomrom, kun for å bli etterfulgt av erklæringen om maleriets gjenoppstandelse. For mange eldre malere har det vært en krevende reise gjennom de siste tiårene. Men for mange yngre ligger det en frihet i at historiske bånd er revet over.

På Kunstnernes Hus vises det verk av Kristin Austreid, Wendimagegn Belete, Anna-Eva Bergman, Ragna Bley, Elin Brissman, Håkon Bleken, Jørgen Dobloug, Nils Eger, Ingrid Fegersten, Nicklas Gahnström, Kathrine Giæver, Jens Hamran, Thore Heramb, Irma Salo Jæger, Eamon O’Kane, Morten Krohg, Roald Kyllingstad, Rina Eide Løvaasen, Peter Mohall, William Nicolaysen, Kristin Nordhøy, Bjørn Ransve, Inger Sitter, Maiken Stene, Odd Tandberg, André Tehrani, Kjell Varvin, Frans Widerberg og Erlend Grytbakk Wold.

1968 | 2018 er kuratert av Øystein Tømmerås og Thomas Sæverud.