Laying Low

12.04.97 – 25.05.97

Utstillingen Laying Low var satt sammen av Thorkildsen og Jennifer Lloyd. Den viste kunsthistorisk viktige verk av amerikanske kunstnere som ikke hadde vært vist i nevneverdig grad i Norge tidligere.

Om utstillingen

Under merkelappen ”postminimalisme” tematiserte utstillingen et oppgjør med strenge hierarkier, spesielt gjennom en løsrivelse fra veggen som et arkitekturbestemt sted for å henge bilder. Her tok arbeidene derimot i bruk romflaten i hele sin utstrekning. Flere av verkene var nesten uanselige, med kun bitte små elementer strødd utover, mens andre tok i bruk slapstick-aktig humor. Kuratorenes valg med kun å velge ut verk som besto av materialer liggende flatt på gulvet, vanskeliggjorde kanskje muligheten til å se verkene på egne premisser, men med verk som Smithsons Leaning Mirror og Gonzales-Torres’ verk med sukkertøy, Untitled (Revenge), kan utstillingen sees som en introduksjon av kunstnere som senere kom til å bli vist i omfattende utstillinger på de større museene i Oslo.

Kunstnere

Blant kunstnere som var representert var Carl Andre, Lynda Benglis, Robert Morris, Richard Serra, Mel Bochner og Robert Smithson, alle med verk fra slutten av 1960-tallet og begynnelsen av 1970-tallet, og Felix Gonzales-Torres og Mike Kelly med verk fra 90-tallet.