Kvinnen og kunsten

14.05.75 – 08.06.75

I anledning FNs internasjonale kvinneår 1975.