Kunstnernes aksjon mot Alta-utbyggingen

03.03.81 – 13.03.81