Per Kleiva

02.11.18 – 13.01.19

Kniv i vatn er den største utstillingen med Kleivas kunst i Oslo på over 30 år, og inneholder flere verk som ikke har blitt vist siden 60- og 70-tallet. Med sitt presise og poetiske formspråk, sin eksperimentelle tilnærming og sitt brennende politiske engasjement, kan Kleiva betraktes som en avantgardepionér i Norge. Utstillingen viser et utvalg arbeider på tvers av genre og tiår, med hovedvekt på maleri og skulptur.

Last ned pressemappe

Les mer om skoleaktiviteter knyttet til utstillingen

Om utstillingen

Kunstneren har en sentral plass i norsk kunsthistorie og ikke minst i Kunstnernes Hus’ egen historie, og en rekke av arbeidene har tidligere blitt vist på huset. Her hadde han sin første store separatutstilling i 1968, i tillegg til en rekke separat- og gruppeutstillinger fra midten av 60-tallet til 80-tallet. Her utøvde han kunstaksjonisme og et aktivt kunstpolitisk arbeid. Kleiva og hans kollegaer fikk gjennomslag for en rekke saker som fortsatt er av stor betydning for kunstnernes stilling i Norge i dag, for eks visningsvederlag, garantiinntekt og forhandlingsrett med staten.

Som medlem av GRAS-kollektivet i første halvdel av 70-tallet forbinder mange Kleivas kunstnerskap med denne epokens radikale politiske orientering. Blant kampsakene var anti-imperialisme, miljøødeleggelse og atomtrusselen, saker som også brenner på dagens politiske agenda. Utstillingen vil blant annet rekonstruere verket Katedral som Kleiva skapte til separatutstillingen på Kunstnernes Hus i 1968, en installasjon som med sitt dystopiske miljøbudskap var forut for sin tid både i form og innhold. Kleivas innsats innenfor offentlig kunst vil også vises gjennom å realisere et utsmykkingsforslag fra 1969.

Utstillingens tittel, Kniv i vatn, er hentet fra Kleivas maleri fra 1971 og oppsummerer på mange vis en gjennomgående spenning mellom motsetningspar i hans kunst; makt og maktesløshet, dystopi og utopi. Sentralt i Kleivas kunstnerskap var også en eksperimentell lekenhet, utforskning av utradisjonelle materialer og gjentagelse av motiver i ulike varianter på tvers av medier og tiår. For eksempel går vannmotivet igjen i store deler av kunstnerskapet i form av dråper, fosser, bølger, ringer i vann, kniv i vann. Vannet blir et bilde på både stillhet og protest, håp og motstand, og oppsummerer slik det motsetningsfylte i Kleivas kunstnerskap.

Utstillingen ledsages av publikasjonen Per Kleiva. Maleri og Skulptur utgitt av Press Forlag med tekster av Thure Erik Lund, Line Ulekleiv, Thomas Flor og Kåre Bulie. Publikasjonen er designet av Snøhetta.

Kuratorer for utstillingen er Ida Kierulf og Thomas Flor.

Biografi

Per Kleiva ble utdannet ved kunstakademiene i Oslo, Stockholm, København og Firenze. Han var norsk representant ved Sao Paulo-biennalen i 1983, festspillutstiller i Bergen i 1980 og har hatt en rekke separatutstillinger i Norge. Blant disse en stor retrospektiv utstilling ved Trondheim Kunstmuseum i 2010, samt en omfattende minneutstilling med Kleivas grafiske arbeider på Galleri Kunstverket i 2018. Kleivas arbeider er representert i offentlige og private samlinger som Nasjonalmuseet for kunst, KODE i Bergen, Oslo Kommunes kunstsamling, Nordnorsk Kunstmuseum, Trondheim Kunstmuseum, Aros (Århus), Nasjonalmuseet i Warsawa (Polen), Skissernas museum i Lund (Sverige), samt kunstsamlingene til blant annet Storebrand, Statoil og Nikolai Tangen.