Katrine Køster Holst

22.01.19 – 27.01.19

I stipendiatprosjektet "Mineraler og naturfenomener – kunstneriske uttrykk gjennom regelbasert forskning " har Katrine Køster Holst undersøkt hvordan keramisk kunst kan utvikles gjennom teknikker som tar i bruk naturens grunnleggende prinsipper for formdannelse. Undersøkelsene er bygget på mange års erfaring innen det keramiske fagfelt. Sentrale spørsmål har vært: Hvordan vokser, forflyttes og forsvinner landformer gjennom langsomme naturlige prosesser som eksempelvis erosjon, sedimentering og forvitring? Hvilke forhold binder en forms kjerne til sin overflate? Hva handler min emosjonelle tilknytning til leiren og landskapet om? Prosjektet presenteres som et prosess-verk / work-in-progress på Kunstnernes Hus under Forskningsuken 2019.

Om Kunstneren

Katrine Køster Holst (born 1979, Århus) er utdannet på Design School Kolding, Danmark (1999-2003) og Bergen Academy of the Arts, KHiB, Bergen (2003-2006).