Joseph Kosuth og amerikansk konseptualisme

14.10.95 – 12.11.95