João Maria Gusmão / Pedro Paiva

24.02.12 – 22.04.12

João Maria Gusmão & Pedro Paiva (f. 1979 / 1977) bor og arbeider i Lisboa, Portugal. De arbeider med 16mm-filmer, skulptur, installasjoner og tekst i en verkproduksjon som bygger på et omfattende repertoar av filosofiske og vitenskapelige tekster.

Though it may seem like a paradox, mystery is what sheds light on reality, what does not let itself be led astray by the seemingly obvious.

– Scaling Mount Analogue, Chiara Leoni, Mousse Magazine #15

Om utstillingen

Utstillingen, med tittelen Since You have Eaten the Horse, You Can Travel to Rome by Donkey: on Dwarf Philosophy, utgjør en av deres hittil største sammenstillinger av et tyvetalls 16 mm-filmer produsert i perioden 2003-2011. Gusmão og Paivas kortfilmer skildrer iscenesatte episoder i en serie av pseudo-vitenskapelige eksperimenter som får både poetiske og humoristiske konsekvenser. Sentralt for Gusmão og Paiva er fascinasjonen for det som unnslipper forståelse og undergraver det rasjonelle – ren empiri kombineres med forståelsen for det umulige i en forestilling om absolutt kunnskap om verden.

João Maria Gusmão og Pedro Paiva har stilt ut i en rekke internasjonale institusjoner, inkludert Wattis Institute for Contemporary Art i San Francisco, Ikon Gallery i Birmingham, og Museu Nacional de Arte Contemporanea i Lisboa.De har også deltatt på en rekke internasjonale utstillinger som Manifesta i 2008 og Sao Paulo-biennalen i 2006. Kunstnerne representerte også Portugal ved Venezia-biennalen i 2009 med utstillingen Experiments and Observations on Different Kinds of Air.