Jesper Just - Edvine Larssen - Nina Roos

07.11.09 – 10.01.10

Disse tre utstillingene er separate enheter; hver og en av de tre kunstnerne er invitert på bakgrunn av sin egen kunst og sitt prosjekt. Samtidig er det interessant å oppdage at det finnes flere parallelle linjer mellom deres kunst. Et fellestrekk er den tvetydigheten som de alle anvender i sine uttrykk. Betydningen (tvetydigheten?) finnes både i verkene og hvordan de treffer oss og aktiverer minner og følelser. Et annet fellestrekk er hvordan begrepet scene synes å fungere som en metafor i deres visuelle tenkning. Scenen fokuserer på det pågående eller fungerer som en innramming av en hendelse, der innrammingen blir en del av det man vil gi uttrykk for.

Jesper Just: Invitation to Love

Jesper Just innehar en markant rolle på den internasjonale kunstscenen med sitt mørke, melankolske og bittersøte filmunivers. Just mimer både amerikansk og europeisk filmtradisjon visuelt og dramaturgisk, og hans arbeider er preget av høy produksjonskvalitet og detaljert iscenesettelse. Justs filmer bryter imidlertid med den konvensjonelle spillefilmen gjennom en åpen og uforklart fortelling, hvor vi blir vitne til tvetydige og ofte absurde kammerspill mellom menn i ulike generasjoner.

Kunstnernes Hus vil presentere et utvalg av Justs filmer fra de seneste årene, som på ulike vis omhandler (iscenesetter?) mellommenneskelige relasjoner og øyeblikk av intimitet, nærhet eller brudd. Just spiller ikke på følelser primært for deres emosjonelle effekten på betrakteren, men er snarere interessert i de underliggende sosiokulturelle mekanismene som ligger til grunn for dem.

Jesper Just er født i 1974 og bor i København og New York. Han ble uteksaminert fra Det kongelige danske kunstakademi i 2003. Siden den gang har han hatt en aktiv internasjonal utstillingsvirksomhet med separatutstillinger ved blant annet Brooklyn Art Museum, New York, Stedelijk Museum, Amsterdam, Witte de With, Rotterdam og Moderna Museet, Stockholm. I 2008 vant Just 2. premien i Carnegie Art Award.

Edvine Larssen: Mezzanine

Edvine Larssens skulpturer og installasjoner fremstår som kondenserte visuelle symboler. Med enkle, men presise virkemidler skaper hun objekter ladet med potensiell dramatikk. En bevisst bruk av arkitektoniske og sceniske elementer er gjennomgående.

Larssens arbeider kjennetegnes av en interesse for teateret som fiksjonsmedium. Ulike teatertradisjoners iscenesettelse av språk og symboler står sentralt. Hennes fascinasjon for det japanske Noh-teateret, forsterket gjennom et lengre studieopphold i Japan, er bakteppe for flere av hennes arbeider. Larssen er interessert i forholdet mellom det østlige symbolteateret og det vestlige illusjonsteateret; hva som skjules og hva som vises, hva som underbygger og hva som bryter med fiksjonen. Til utstillingen Mezzanine på Kunstnernes Hus, som er hennes første separatutstilling i Norge, vil Larssen skape en gigantisk scenekonstruksjon som aktiverer rommet og betrakterens bevegelser i det.

Edvine Larssen ble født i Mosjøen i 1977 og bor i Trondheim. Hun har sin kunstutdanning fra Kingston University i London (Bachelor with Honours) og Kunstakademiet i Trondheim (MFA). I 2006-2007 var hun artist-in-residence ved CCA Kitakyushu i Japan. Hun har vært aktiv med oppstart og drift av Marienborg atelierfellesskap i Trondheim i perioden 2005 – 09. Våren 2009 hadde Larssen et 4 måneders atelieropphold ved Kunstnernes Hus atelierprogram W17, der hun arbeidet frem dette prosjektet.

Nina Roos: Passage

Nina Roos presenterer en serie malerier med tittelen Passage fra 2009. Serien reflekterer Roos’ interesse for hvordan vi iakttar bevegelse i bilder og blikket slik det oppleves i bevegelse. Dette er et sentralt tema innenfor både maleri og skulptur, slik vi for eksempel så det hos futuristene og i Umberto Boccionis forsøk på å formulere ”kontinuitet i rommet” gjennom sine skulpturer. Temaet er også en sentral utfordring i dagens kunst.

Denne interessen har ledet Nina Roos til å male filmatiske scener der bildene oppleves som bevegelige. I den seneste tiden har hun vært opptatt av hvordan blikket i virkeligheten er i konstant bevegelse, og hvordan det vi ser ikke er entydige former, farger eller betydninger; men snarere detaljer, fragmenter, uvanlige perspektiver; en verden som ikke er udelt meningsfull. Passasjen mellom det vi ser og hvordan vi forstår det er et gåtefullt område som Nina Roos synliggjøre med sine malerier.

Nina Roos ble født i Borgå i 1956 og bor i Helsingfors, hvor hun gikk ut av Konstakademin i 1988. Hun ble senere professor i maleri ved Konstakademiet i Malmø og deretter Kunstakademiet i Helsingfors. Hun har hatt en omfattende internasjonal utstillingsvirksomhet, og var blant annet finsk representant ved den nordiske paviljongen i Venezia (1995) samt hatt separatutstillinger ved Kiasma Museet för Nutidskonst (2001) og Malmö Konsthall (2002). I 2003 vant hun 1. premien i Carnegie Art Award. Høsten 2009 har Nina Roos en større retrospektiv utstilling ved Moderna Museet i Stockholm.