Jana Winderen

06.06.19 – 04.08.19

Jana Winderens utstilling Rising Tide tilbyr en unik reise under havoverflaten - fra den thailandske Suan Gong Bay via Stillehavet, Karibien og Atlanterhavet til Barentshavet og havisen rundt Nordpolen. Basert på lydopptak med hydrofoner har Winderen skapt en omsluttende 30-kanals lydinstallasjon som gir oss mulighet til å oppleve kommunikasjonen mellom fisk, krepsdyr og hvaler. Gjennom å presentere et lydunivers som normalt er utilgjengelig for det menneskelige øret, vender kunstneren vår oppmerksomhet mot økosystemene i naturen og kretsløpene vi er en del av. Vi entrer et ukjent territorium; havet har alltid vært forbundet med mystikk, myter og historier. Samtidig får vi en konkret og sanselig opplevelse av å lytte under vann. Denne utstillingen er muliggjort med generøs støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

Bestill omvisning her.

Tidevannets bevegelser på jorda påvirkes av de ulike månefasene. Tidevannet genererer nye livssykluser som kan høres i undersjøiske lydlandskap. Pattedyr, fisk og krepsdyr er alle avhengige av sin evne til å lytte til hverandre og omverdenen. De navigerer etter lyden av monsunen og den smeltende havisen, etter havrevenes soniske karakter og blåhvalers rop langveisfra. De sanser omgivelsene via lydens hastighet som varierer etter dybde, saltholdighet, trykk og temperatur. Når vi bryter opp dette klanglandskapet med lyden av skipstrafikk, seismiske undersøkelser, utenbordsmotorer, militære sonarer og industriell virksomhet, saboterer vi kommunikasjonstråder, beitemarker og paringsområder for havets beboere. Fiskere i arktiske og tropiske havområder har lyttet til hvaler, fisk og krepsdyr gjennom havoverflaten i tusener av år ved hjelp av benledning, med en åre mot hodet. I vår tid brukes for det meste hydrofoner for å oppfatte lyd og vibrasjoner under vann, men lytting under vann er også mulig uten slikt utstyr. I Chana-distriktet sør i Thailand har Rungrueng Ramanyah siden barndommen praktisert Dolam, en teknikk for undervannslytting uten teknisk utstyr, som hans bestefar før ham.

Gjennom konsentrert lytting kan vi oppnå kunnskap om tilstanden til et økosystem. Jana Winderen har siden 1992 brukt lyd som materiale for å framheve ulike kunnskaps- og problemområder, og de siste 14 årene har hun særlig fokusert på å lytte til og gjøre opptak av økosystemer under vann.

Utstillingen er et samarbeid mellom Winderen, Tony Myatt, Palin Ansusinha og Rungreung Ramanyah.

“Jeg er opptatt av hvordan lytting under vann kan gi oss en bedre forståelse av truede økosystemer.”

- Jana Winderen

Jana Winderen (f. 1965) er utdannet billedkunstner fra Goldsmiths University, London, og Falmouth School of Art and Design, Cornwall. Hun har også studert matematikk, kjemi og fiskeøkologi ved Universitetet i Oslo. Winderens arbeider har blitt vist og fremført i sentrale internasjonale institusjoner og offentlige rom i Asia, Europa og USA, blant annet Listening with Carp i utstillingen Now is the Time for Wuzhen International Art Exhibition, Kina (2019), Through the Bones for Thailand International Art Biennale i Krabi (2018–2019) bára for TBA21-Academy, Spring Bloom in the Marginal Ice Zone for Sonic Acts (2017), Dive i Park Avenue Tunnel for New York Department of Transportation, Ultrafield for Museum of Modern Art (MoMA), New York og Watersignal for Guggenheim Museum/Unsound Festival. Hun har gjort flere permanente lydinstallasjoner, blant annet for Den amerikanske ambassaden i Oslo og Hamsunsenteret på Hamarøy, Nordland. I 2011 vant kunstneren Golden Nica, Ars Electronica, for Digital Musics & Sound Art.

Foto: José Alejandro Alvarez, TBA21–Academy.