Ingrid Book, Kjersti Lerseth, Hege Lønne, Torill Nøst, Bente Stokke

05.03.88 – 10.04.88