Inger Sitter og Arne Malmedal

13.11.76 – 05.12.76