Glimt fra norsk grafikk i 70-årene

19.01.80 – 10.02.80