Gentle Actions

23.10.10 – 14.11.10

Gentle Actions er ikke en ordinær utstilling, men et prosessbasert tverrfaglig prosjekt med fokus på kunst, miljø og handling. En rekke aktiviteter fordeler seg utover prosjektperioden. 14. november avsluttes Gentle Actions med en finnisage.

Miljøproblematikk i et kulturelt perspektiv

Gentle Actions skal fungere som en sosial skulptur og et eksperimentelt møtested hvor en lang rekke miljøengasjerte mennesker i et bredt faglig spenn kommer sammen med et aktivt og deltakende publikum. Med grunnlag i en utvidet forståelse av hva begrepet økologi innebærer, ønsker Gentle Actions å legge til rette for et mangfold av krysskulturelle og samfunnskritiske forbindelser fundert i bærekraftige tankemåter og visjoner. Utforskningen av hvordan kunstnerisk kunnskapserfaring kan ha en medvirkende stemme i en overbyggende og helhetlig miljøtenkning står sentralt. Slik håper prosjektet å være et levende og aktivt bindeledd mellom teori og praksis, mellom materiell og ikke-materiell produksjon.

Gentle Actions har et mangfoldig program, og vil blant annet involvere foredrag og presentasjoner, workshops. Gentle Actions involverer også et eget filmprogram satt sammen i samarbeid med Oslo Dokumentarkino.

Gentle Actions er kuratert av Eva Bakkeslett og Anne Karin Jortveit.

Habitatene

En rekke norske og internasjonale kunstnere og aktører er invitert til å skape såkalte ”habitater”. Disse er materielle og estetiske strukturer hvor miljøorienterte temaer blir problematisert i presentasjoner, foredrag, diskusjoner og workshops. Slik fungerer de også som ”lokale møtesteder” sammen med publikum. Her legges det til rette for en åpen utforskning og utveksling av flere av samtids-kulturens underliggende strømninger og grunnleggende tankemønstre.

I samarbeid med:

Kunstnernes Hus // Oslo Dokumentarkino // Senter for Økologisk Økonomi og Etikk ved Handelshøyskolen i Bodø // PLAN prosjektet ved Universitetet i Oslo // Cultura Bank // Oslo og Omegn Økologiske Hagebrukslag

Last ned programmet her.