Fra Norges kunst i vårt århundre

11.06.59 – 05.07.59

Landbrukets Jubileumsutstilling 1959, Ekeberg.