Foreningen Norske Grafikere - Vårslepp

26.03.77 – 24.04.77