Forandringens tid

10.08.88 – 04.09.88

Denne utstillingen viser Russisk avant-garde kunstnere fra 1905 til 1930.