Else Marie Hagen

14.03.14 – 27.04.14

Kunstnernes Hus har gleden av å invitere til åpningen av ett av vårens hovedutstillinger, Else Marie Hagen: Vokabular. Hagen arbeider med fotografi og fotografiske installasjoner og vil presenteres i ett av overlyssalene. Utstillingen vises parallelt med en separat utstilling av Stein Rønning og blir kunstnernes største presentasjon i Oslo. Både Hagen og Rønning har begge utviklet et konsist og konsekvent billedspråk som diskuterer fundamentale egenskaper ved det fotografiske mediet i dag.

Om utstillingen

Rønning og Hagen blir ofte omtalt som kunstnernes kunstnere; sentrale i en tendens i samtidskunsten de seneste årene hvor medienes egen taktilitet og materialitet fremheves. På mange måter skaper begge kunstnerne bilder som peker på seg selv som bilde. Fotografier hefter alltid ved seg en virkelighetseffekt som et vindu mot verden, men Rønning og Hagen setter imidlertid opp hindre i veien for betrakteren som gjør at vi snubler i billedkanten. Gjennom ulike virkemidler trekker de betrakterens blikk mot fotografiets overflate for nærmest å mane frem fotografiet som et materielt nærvær i møte med betrakteren. I en billedglupsk samtidskultur, der fotografiet på samme tid er overalt og overflødig, inntar kunstnerne poengterte posisjoner. Rønning og Hagens bilder er på mange vis selvforklarende, de er bilder om det å se, og om å befinne seg i synsakten.

Om kunstneren

Else Marie Hagens arbeider fremstår ofte som visuelle gåter der spillet mellom overflate og dybde, mellom illusjon og virkelighet settes i sving. Bildene presenteres for betrakteren som en kinesisk eske som avdekker stadig nye lag av overflate, helt til vi står igjen med vår egen erfaring i møtet med fotografiet. Utstillingen Vokabular springer ut av en undersøkelse av fotografiets fleksible forhold til virkeligheten, og hvordan det gjennom et visuelt billedspråk stiller seg til disposisjon for betrakterens fortolkning. Gjennom å ta tak i begreper som stemning og ladning i bildet, belyser hun hvordan vår betraktning påvirkes av kollektive og personlige erfaringer og av konteksten de opptrer i. Subtilt og sofistikert observerer Hagen i utstillingen et sett av fotografiske virkemidler og vrir og vender på dem, for eksempel ved å iscenesette motsetningspar som mørk/lys og fast/flytende. Dette ser vi blant annet i fotografiene Av, på, av fra 2013, der en lyskilde skrus av og på i et tomt rom. De ulike gradene av lys og mørke skaper et fotografi som på samme tid er prosaisk og ladet, og der vår egen betrakterrolle blir tydeliggjort.

Else Marie Hagen (f. 1963) er for tiden aktuell i gruppeutstillingen Vi lever på en stjerne på Henie Onstad Kunstmuseum. Hun har i de senere årene hatt utstillinger i Kunstnerforbundet, Galleri K, G44 Centre for Contemporary Photography i Toronto, Carnegie Art Award og Vigeland-museet, og er innkjøpt av blant annet Nasjonalmuseet, Bergen Kunstmuseum, Preus Museum og Nordnorsk Kunstmuseum.

Samarbeidspartnere

Billedkunstnernes Vederlagsfond
Oslo Kommune
Fond for lyd og bilde