Edwin Öhrström

27.03.65 – 19.04.65

Den svenske billedhogger Edvin Öhrström er ikke fremmed for Oslos publikum. 1954 deltok han som gjest på Statens Høstutstilling, et besøk som har satt spor etter seg i form av den populære Nils Holgersson- gåsen på Arne Garborgs plass. Allikevel vil de fleste neppe dra kjensel på Öhrström iår når han påny møter oss i Kunstnernes Hus. Det skyldes ikke bare at hans formspråk er blitt nonfigurativt siden sist, men også at han gjør oss den ære å åpne den første separatutstilling av sin glasskulptur hos oss, den nye kunst han har skapt siden 1957.

At Öhrström har lykkes framgår kanskje mest umiddelbart og med all ønskelig tydelighet av hvor raffinert og teknisk finurlig han vet å farge glassmaterialet uten at det mister noe av sin mest presiøse iboende egenskap: sin glansfulle transparens og sin mottakelighet for lysets skiftende påvirkning. Men Öhrström innskrenker seg ikke til å kolorere det vekt føyelige, skjøre og lette glass. Med sitt virile grep på materialet tilfører han det en uvant tyngde og soliditet og avtvinger det en verden av uttrykksfullt kantede, plastisk struttende, lysberuste, fargerike prismatiske enkeltformer.

Utdrag fra katalogteksten, skrevet av Johan H. Langaard