Draft Deceit

17.02.06 – 12.04.06

Draft Deceit samler både eldre og nyere verk av kunstnere som Dan Graham, Lawrence Weiner, Kerry Tribe, Thomas Hirschhorn og Matthew Buckingham. Utstillingen er kuratert av Marta Kuzma, ny leder for OCA Norway. Med denne sammenstillingen trekker utstillingen opp linjer mellom konseptkunstnerne på 60- og 70-tallet og kunst fra de siste årene. Selv om de fleste av arbeidene i utstillingen kunne beskrives som uttrykk for en kritisk holdning, beskriver Kuzma et ønske om å vise ”kunstverkets motstand mot å befatte seg direkte med sosiopolitiske saker”. Her blir avbrutte kommunikasjonslinjer fremhevet, med Weiners tekstarbeid Things made to be seen forcefully obscured som samlingspunkt.