Chris Marker

31.10.14 – 11.01.15

Utstillingen Chris Marker: A Grin Without a Cat åpner 31. oktober 2014 kl. 19:00. Filmene til den visjonære franske filmskaperen Chris Marker (1921-2012) vever sammen realisme og science-fiction, det poetiske og det politiske. Marker var en foregangsfigur innenfor den såkalte essayfilmen – en hybrid av dokumentariske og personlige refleksjoner – som i dag er en sentral genre innenfor kunst- og filmfeltet. Han produserte over 60 filmer, individuelt og i samarbeid med filmskapere som Alain Resnais og Agnes Varda.

Om kunstneren

Markers innflytelse strekker seg fra kunst til eksperimentell film og fiksjonsfilm, for eksempel i forhold til science-fiction genren. Mesterverket La Jetée fra 1962 dannet for eksempel utgangspunkt for Terry Gilliams Twelve Monkeys (1995) og inspirerte filmskapere og musikere som Francis Ford Coppola, James Cameron og David Bowie.

Chris Marker var del av den franske nybølgen i Paris på 60-tallet, men knyttes oftere til den mer politisk orienterte gruppen Rive Gauche (Venstrebredden). Marker arbeidet i tillegg som skribent, fotograf, forlegger og aktivist, og han var forut for sin tid i sin utforskning av nye medier og multimedia installasjoner.

Marker reiste over hele verden gjennom hele sitt liv – med kameraet som øye. Det rike filmmaterialet omfatter alt fra et tempel for katter i Tokyo til frosne blomster på en forskningsstasjon i Sibir. Marker undersøkte våre kulturelle ritualer, både antikke og moderne – et hellig sted, et videospill eller demonstrasjoner på gaten. Med en etnografs blikk søkte han å skildre mennesker som del av sitt miljø. Han klippet egne bilder sammen med funnet materiale fra filmer, tegneserier og nyhetsbildet, ofte med innslag av egne animerte sekvenser. Musikalske partiturer veves sammen med lyder fra hverdagslivet mens fortellerstemmen mediterer over tid, historie og hukommelse.

Markers filmer har ofte et underliggende mørke i seg – minner fra et krigsherjet Frankrike, kolonialismens brutalitet og revolusjoner som feilet. Gjennomgående spør Marker: Hva kan fortiden fortelle oss om fremtiden? Og hva kan fremtiden si om fortiden?
Utstillingen består av fire filminstallasjoner, to multimedia-installasjoner, bøker, fotografier og arbeidsbøker. I auditoriet presenteres et screeningprogram som viser et utvalg av Markers filmer.

Seminar om Chris Marker

Et Marker-seminar vil bli realisert på Kunstnernes Hus i januar 2015 i samarbeid med Maria Moseng og Maria Fosheim Lund, redaktører for filmtidsskriftet WUXIA. Utstillingen vil siden reise videre til Lund Kunsthall.

Seminaret avrunder Kunstnernes Hus’ Marker-utstilling A Grin Without a Cat, et samarbeid med Whitechapel Gallery i London. Foredragsholderne tar for seg temaer som spenner fra gestens rolle i Markers filmer til hans multimedia-installasjoner, inkludert hans innflytelse på andre kunstnere og verkenes tematiske relevans i forhold til endringer i samtidens sosiale minnepraksiser.

Om utstillingen

Utstillingens kurator Christine Van Assche, Curator at Large ved Centre Pompidou, er til stede under åpningsdagene og vil åpne utstillingen. Øvrige kuratorer er skribent og filmkritiker Chris Darke, og Magnus af Petersens, Curator at Large, Whitechapel Gallery/kurator, Moderna Museet.

Kunstnernes Hus har omarbeidet A Grin Without a Cat for å tilpasse den Kunstnernes Hus’ lokaler. Utstillingen er organisert av Whitechapel Gallery i London, der den hadde over 73.000 besøkende og omfattende presseomtale.

Program i Auditoriet

31. oktober – 9. november
LE SOUVENIR D’UN AVENIR / REMEMBRANCE OF THINGS TO COME
Torsdager 11.00-20.00
Fredager 11.00-18.00
Lørdager og søndager 12.00-18.00

13. november – 23. november
SI J’AVAIS QUATRE DROMEDAIRES / IF I HAD FOUR DROMEDARIES
Torsdager kl. 18.00
Lørdager og søndager kl. 15.00

4. – 14. desember
LE JOLI MAI / THE LOVELY MONTH OF MAY
Torsdager 11.00-20.00
Fredager 11.00-18.00
Lørdager og søndager 12.00-18.00

2. – 11. januar
LETTRE DE SIBÉRIE / LETTERS FROM SIBERIA
Torsdager kl. 18.00
Fredager kl. 16.00
Lørdager og søndager kl. 15.00