Carnegie Art Award 2010

22.05.10 – 25.07.10

Carnegie Art Award er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleriet. Begivenheten startet som et årlig arrangement og hadde premiere høsten 1998, men har fra og med høsten 2003 funnet sted annethvert år.

Om utstillingen

Carnegie Art Award består av fire innslag: en vandreutstilling med utvalgte kunstverk, dokumentasjon av utstillingen i bokform, en film som portretterer de deltagende kunstnerne samt priser til fire av utstillingens kunstnere.

Til Carnegie Art Award 2010 har 30 sakkyndige innenfor nordisk samtidsmaleri hver og en nominert opp til fem av de som etter deres mening er de mest fremstående nordiske kunstnerne av i dag. Nominasjonsgruppen velges for ett år og består av representanter fra kunstmuseer og kunstskoler, samt kritikere, kunstskribenter og andre sakkyndige i Norden. Hvem som er med i nominasjonsgruppen holdes konfidensielt frem til utgivelsen av boken, der bare de som ønsker det blir omtalt.
Carnegie Art Award retter seg mot kunstnere som er nordiske statsborgere eller bosatt i
et nordisk land. Kunstnere som tidligere har deltatt i utstillingen Carnegie Art Award kan nomineres på nytt.

Samtlige nominerte kunstnere har blitt invitert til å bidra med opp til fem kunstverk før utvelgelsen av kunstverk til Carnegie Art Award. For at utstillingen i størst mulig grad skal gjenspeile dagens nordiske samtidskunst må de være laget i løpet av de to siste årene.
Til Carnegie Art Award 2010 er 148 kunstnere nominert. Juryen var samlet i april 2009, og valgte ut fra innsendte bilder, filmer etc. de 23 kunstnerne som skal representere årets utstilling.

Kunstnere

Kjersti G. Andvig, NO

Jukka Mäkelä, FI

Anastasia Ax, SE

Ylva Ogland, SE

Tone Kristin Bjordam, NO

Jorma Puranen, FI

Milena Bonifacini, DK

Seppo Renvall, FI

A K Dolven, NO

Torben Ribe, DK

Saara Ekström, FI

Sigrid Sandström, SE

Mads Gamdrup, DK

Astrid Sylwan, SE

Felix Gmelin, SE

Egill Sæbjörnsson, IS

Kristján Guðmundsson, IS

Marie Søndergaard Lolk, DK

Kristina Jansson, SE

Marianna Uutinen, FI

Sergej Jensen, DK

Hannu Väisänen, FI

Camilla Løw, NO