Britiske akvareller og tegninger fra det tyvende århundre

14.02.59 – 08.03.59

Samt Britisk Bokutstilling.