Avgangsutstillingen

24.05.13 – 16.06.13

En avgangsutstilling markerer slutten av en utdanningsprosess ved kunsthøgskolen. Dersom utdanningen fungerer, blir kunst en livslang beskjeftigelse. For de involverte kunstnerne markerer denne utstillingen først og fremst en overgang; de forlater den trygge studenttilværelsen for å ta fatt på en kunstnerisk praksis på egne premisser. Det handler om en felles følelse av usikkerhet rundt denne situasjonen. Det er en eksistensiell erfaring. Det handler om å møte nye realiteter og hanskes med dem.

Om utstillingen

Utstillingen bærer muligens et underliggende preg av ubehag, men sannsynligvis er det ingenting annet enn denne unike situasjonen som virkelig forener de ulike avgangselevene. Kunstnernes Hus er kan hende heller ikke rett sted til rett tid for samtlige utstillere akkurat nå, men det er nettopp tid og sted som er utstillingens virkelige fellesnevner. Det er også et fellestrekk at utstillerne insisterer på at de ikke representerer en “generasjon” eller en bestemt skole, det er snarere snakk om en sammensatt gruppe av forskjellige mennesker med forskjellige interesser og ulike produksjoner. Etter å ha brukt en ikke ubetydelig mengde tid sammen på kunstakademiet, og etter å ha utviklet en kunstnerisk praksis som klart er påvirket av utvekslingen som har funnet sted, insisterer samtlige kunstnere på sin individualitet. Dette er et uttrykk for selvtillit. Det som for kunstnerne selv ser ut til å peke i vidt forskjellige retninger, kan imidlertid fremstå som en samlet enhet for en utenforstående – en enhet markert av alder, sted, akademisk kontekst og individuelle praksiser. Dette blir, til sist, opp til betrakteren å bedømme.

- Utdrag fra katalogtekst av kurator for årets avgangsutstilling Andreas Schlaegel – tysk kritiker og kurator basert i Berlin.

Kunstnere

Mads Andreas Andreassen, Andrea Bakketun, Anders Bang, Martin Bech-Ravn, Ida Madsen Følling, Goutam Ghosh, Liv Kristin Holmberg, Dima Hourani, Snorre Hvamen, Aksel Høgenhaug, Ottar Karlsen, Siri Leira, Pernille Meidell, Petter Napstad, Jenny Patiño, Martin Sæther, Tor SR Thidesen, Anni Tiainen, Endre Tveitan, Gelawesh Waledkhani og Lene Baadsvig Ørmen.