Avgangsutstillingen

27.05.16 – 12.06.16

Utstillingen Ora Or Labora viser avgangsarbeidene til 18 studenter som nå er ferdige med sin Master i Billedkunst ved Kunstakademiet, Kunsthøgskolen i Oslo. Det er fjerde året avgangsutstillingen vises på Kunstnernes Hus. Årets utstilling fyller overlyssalene i andre etasje, og omfatter alle nye verk med; skulptur, video, maleri og performance.

Kunstnere

Ksenia Aksenova (RU), Shikh Sabbir Alam (BD), Malin Bülow (SE), Anna Daniell (NO), Hasan Daraghmeh (PS), Ray Hegelbach (CH), Inga Sund Hofset (NO), Iselin Iversby (NO), Nora Joung (NO), Audar Kantun (NO), Anna Knappe (FI), Jessica MacMillan (US), Carl Mannov (DK), Jan Moszumanski (PL), Lars Nordby (NO), Guillermo Cardenas (CU), Helle Siljeholm (NO), Nina Skarsbø (NO)

Om utstillingen

En avgangsutstilling markerer slutten på en prosess med kunstskoleutdanning, men hvis utdanningen fungerer, blir det starten på et livslangt løp. For de unge kunstnere hvis arbeider er utstilt her, markerer denne utstillingen først og fremst et kort øyeblikk, før de legger skolens rammer bak seg og fortsetter å utvikle sin kunstneriske praksis på egne premisser.

Sannsynligvis kan ingen idé virkelig oppsummere det tilsynelatende lykketreffet eller de tilfeldigheter som har brakt denne heterogene gruppen mennesker sammen, men temporalitet og plass er sterke fellesnevnere her – disse unge kunstnerne er en uensartet samling av individer, med divergerende interesser, erfaringer og utgangspunkt i fire verdensdeler. Felles er at de alle har brukt de siste to årene, og en betydelig mengde tid, sammen her på Kunstakademiet i Oslo, og de har utviklet en kunstnerisk praksis som er informert av denne faglige utvekslingen, samtidig som de som kunstnere insisterer på sin individualitet. De utgjør en stemme av selvtillit. Felles for dem alle, dog på ulike måter, er også at de har en internasjonal orientering, og at de reiser, hele tiden, selv når de var studenter.

Og det som kan synes som vesensforskjellig for kunstnerne selv, kan for andre, virke som en gruppe som er tydelig preget av alder, sted, faglig sammenheng og individuelle disipliner.

Koordinator for utstillingen er: Elise Storsveen