Auksjon over norsk samtidskunst

09.04.88 – 17.04.88