Andreas Heuch

16.02.07 – 01.04.07

Kunstnerne Andreas Heuch og Sofie Berntsen har samarbeidet i mange år, og deres utstillinger i hver sin overlyssal tydeliggjør både likheter og forskjeller i de to kunsterskapene. Begge installasjonene bygger delvis på funne objekter, men utnyttet på forskjellig vis. Berntsens installasjon gir med sine plansjelignende malerier og stramme oppsettinger i glassmontre et nærmest vitenskapelig uttrykk, mens Andreas Heuchs gulvlandskap med små konstellasjoner av trivielle objekter oppleves mer fabulerende og sammensatt.