Aleksander Rodchenko

19.01.91 – 17.02.91

Rodchenko var utdannet i Kasan og Moskva. Med sin «nonobjektivisme» hevdet han å ha lagt Kasimir Malevitsj' suprematisme bak seg. Svaret på Malevitsj' Hvit firkant på hvit bakgrunn ble hans Sort på sort, som består av sorte sirkler. Rodchenkos sfæriske «hengeskulpturer» var en nyvinning som konstruktivistene integrerte i sine arbeider. Etter at konstruktivistene var blitt oppløst som gruppe 1921 ble Rodchenko boende i Moskva. Der drev han med fotografering, brukskunst og typografi. Senere er man blitt klar over at Rodchenko fortsatte å male i det skjulte, og det er særlig hans senere verker som tiltrekker seg interesse.

Kuratert av Åsmund Thorkildsen.