Aase Texmon Rygh

01.02.19 – 13.03.19

Kunstneren Åse Texmon Rygh (f. 1925) regnes som en pionér innenfor norsk, modernistisk skulptur. Inspirert av internasjonale strømninger var hun en av de første som introduserte abstrakt skulptur i Norge, i en tid da de fleste arbeidet innenfor et naturalistisk formspråk. Til tross for motstand tidlig i karrieren, arbeidet hun konsekvent mot et stadig mer universelt, abstrakt formspråk tuftet på matematiske prinsipper. Møbius dobbel (1990/2017) inngår i serien med såkalte Møbius-skulpturer som kunstneren arbeidet med gjennom en årrekke i flere ulike formater og materialer. Kunstneren oppdaget det matematiske møbiusprinsippet i det tekniske museet i Paris på 1980-tallet. Et bånd er vridd 180 grader og festet i hver ende. Resulatet er en form uten forside eller bakside, innside eller utside, begynnelse eller slutt.

Foto: Vegard Kleven