Blikkåpner Oslo

Blikkåpner Oslo er et samarbeid mellom Astrup Fearnley Museet, Kunstnernes Hus og Nasjonalmuseet, hvor vi satser på kunstformidling av og for ungdom. Ungdommene som er ansatt som Blikkåpnere bruker sine egne erfaringer og interesser som utgangspunkt for å formidle kunst til andre.

På Kunstnernes Hus kan du møte Anastacia, Ferdinand, Iris, Marzia og Mateo alle lørdager i åpningstiden og på torsdager etter klokken 17:00. Bli bedre kjent med dem ved å skrolle nedover.

Anastacia

Mitt navn er Anastacia Mala, jeg er 18 år og driver hovedsakelig med fotografi (iblant musikk). Grunnen til at jeg ville bli en Blikkåpner er fordi jeg alltid har vært interessert i kunst og ofte er oppgitt over at Oslo ikke har et kunstmiljø for folk under 20 år. Dette er noe jeg vil fikse opp i samtidig som vi også tiltrekker flere ungdommer til de ulike kunstinstitusjonene!

Ferdinand

Jeg heter Ferdinand Kalfoss og ville bli en blikkåpner fordi jeg er veldig glad i kunst, men det er få på min alder som deler denne interessen og dette vil jeg gjøre noe med. På fritiden liker jeg å male, lage mat og skate. Jeg er 18 år, og går for tiden på Prosjektskolen.

Iris

Jeg heter Iris, er 16 år og går på Edvard Munch videregående skole på studiespesialisering. Jeg ønsket å bli en blikkåpner fordi jeg synes at kunst burde bli mer tilgjengelig for ungdom. Kunst er en viktig del av mitt liv, og jeg tror at andre unge går glipp av kunst fordi de ikke helt vet hva det er. Dette vil jeg være med på å endre.

Marzia

Jeg heter Marzia Alizada, er 17 år og går andre året på studiespesialisering i Oslo og trives godt med det. På fritiden liker jeg å trene, shoppe, lese, male og være sammen venner og familien. Jeg søkte stillingen som blikkåpner fordi jeg ønsker mer kunnskap innenfor kunst, og jeg er veldig engasjert og liker å lære nye ting hele tiden. Gjennom kunst kan jeg uttrykke meg på forskjellige måter.

Mateo

Jeg heter Mateo Tilrem og er 16 år og fra Skøyen i Oslo. Jeg blir inspirert av gode filmer, entusiastisk av interessante fotografer, oppsiktsvekkende kunst og samfunnsdebatter. Mange ulike former for estetikk og form interesserer meg. Når jeg først hørte om Blikkåpner-prosjektet synes jeg at dette var noe som passet meg. Jeg tenkte det virket spennende å kunne lære å formilde og snakke om kunst med andre unge ved bruk av våre egne perspektiver og språk. Kunst kan for mange virke utilgjengelig og komplisert, men dette prosjektet bidrar til å inkludere unge inn i en kanskje ny verden.

Foto: Blikkåpnerne står foran et verk av Ingrid K. Bjørnaali

Om prosjektet

Gjennom prosjektet har 15 ungdommer mellom 16 og 19 år fått betalt deltidsjobb, ca. fire timer per uke, fordelt mellom de tre institusjonene i ett år. Deltakerne representerer de 15 ulike bydelene i Oslo og skal samarbeide om å nå ut til andre unge gjennom å lage arrangementer og innhold for ungdom.

Programmet er inspirert av Blikopeners på Stedelijk Museum i Amsterdam, og er en del av et større samarbeid mellom flere kunstinstitusjoner på Østlandet. Prosjektet finansieres med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.

I høst har vi blitt kjent med hverandre, med institusjonene og med forskjellige kunstneriske uttrykk og formidlingsmetoder. Nå kan publikum møte fem av ungdommene ved hver av de tre institusjonene.

Følg @blikkapner på Instagram for å få et ungt perspektiv på kunst og kunstinstitusjonene!

Inspirerende Blikkåpner-workshop på Astrup Fearnley Museet med Hannah Wozene Kvam. Foto: Astrup Fearnley Museet