Kunstnernes Hus har vært, og er fremdeles, et sentrum for bildende kunst. Her ønsker vi å vise til viktige datoer og hendelser i Husets historie for å fortelle og formidle historien i forkant av 90-års jubileum i 2020. Det viktigste er selvsagt det som foregår innenfor husets vegger, men det bør ikke glemmes at også selve bygningen har en viktig plass i norsk kunsthistorie. Blakstad og Munthe-Kaas' bygning betegner et gjennombrudd for funksjonalismen i Norge; etter 1930 ble funksjonalismen den stilretning som mer enn noen annen har preget vårt århundres arkitektur.

1928 - Arkitekt konkurranse

I 1928 ble skjøtet underskrevet og en arkitektkonkurranse utlyst. Deltagerne i konkurransen var bundet av en rekke klausuler og bestemmelser. De 62 innkomne utkastene ble vist i en utstilling og vinnerne ble arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas med utkastet «Felix».

1929 - Arbeidet påbegynnes

Arbeidet med bygningen ble påbegynt våren 1929 og avsluttet omtrent ett år senere. Bygningen er støpt i betong og øverste del er kledd med teglstein som er lagt i mønster for å vise at de ikke er bærende. I den bakre del av bygningen ble det innredet lokaler for utleie til Statens Kunstakademi med klasserom og professoratelierer i tre etasjer.

1930 - Innvielsen

Kunstnernes Hus sto ferdig 1. oktober 1930 og karakteriseres i dag som et av hovedmonumentene i norsk arkitekturhistorie i brytningspunktet mellom nyklassisisme og funksjonalisme. Bygget er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas.

1931 - Løvene

Ørnulf Basts bronseløver utenfor hovedinngangen var ferdige i 1931, de var en gave fra grosserer Alf Bjercke. Relieffer over dørene til overlyssalene «Vår» og «Høst», er laget av Niels Larsen Stevns. Relieffene er en gave fra kunstnerens enke i forbindelse med den danske malerens minneutstilling i 1947.

1932 - Per Krogh

Per Kroghs 22×3,5 meter store takmaleri i trappeoppgangen ble utført sommeren 1932. Fresken var en gave fra arkitekt Lars Backers og fremstiller «kunstnerens tornefulle vei mot høydene».

1937 - Guernica til Norge

I desember 1937 ble Guernica av Pablo Picasso levert i Kunstnernes Hus. Maleriet ble fraktet til Norge rett etter at det ble stilt ut på Verdensutstillingen i Paris. Picasso stilte ut sammen med Henri Matisse, Georges Braque og Henri Laurens som en del av "Den Franske Utstillingen" arrangert av Walther Halvorsen.

Statens Kunstakademi

Kunstakademiet har alltid vært ankret i Kunstnernes Hus' historie. Siden bygget åpnet var rommene bakerst i huset dedikert til skulptur og maleri studentene. Utleie av rom for Statens Kunstakademi var nødvendig for at kunstnerhusets drift skulle bære seg. Blant elevene i bildet nedenfor fra slutten av 40-årene finner vi Fritz Røed, Sivert Donald, Solveig Schafferer og Jon Ekeland.

1940 - Krigen

I 1940 var det flere utstillinger som til sammen ble en viktig demonstrasjon av vår billedkunsts egenart og integritet før de nazistiske myndigheter skulle forsøke å realisere sine kunstpolitiske idéer. Vi trengte et nasjonalt samhold mot en ytre fiende, også på det kunstneriske plan.

1942 - Kunstnernes Hus blir beslaglagt

Selv om landet ble okkupert forsøkte Kunstnernes Hus å holde utstillingsvirksomheten igang, men vinteren 1941 ble professorene Axel Revold og Jean Heiberg avskjediget og Statens Kunstakademi måtte fortsette illegalt i andre lokaler. 1. april 1942 beslagla Wehrmacht eiendommen, og Kunstnernes Hus ble tømt til siste tegnestift på kort tid. Stiftelsen fortsatte fra et midlertidig kontor i Camilla Collets vei 8.

1945 - Kunstnernes Hus åpner igjen

7 mai 1945 kapitulerte tyskerne, og først 22. november kunne Kunstnernes Hus gjenåpnes etter en stor oppryddning. Under åpningen av Kunstnernes Hus og Høstutstillingen gjorde de opp for Norges kunstneriske status etter 5 års undertrykkelse og isolasjon. Okkupasjonstidens “kunstnerfront” skulle nå gå over til å bli en “arbeidsfront” for gjenreisningen av vårt nasjonale kulturliv.

1945 - Nordisk Kunstforbund opprettes

Etter krigen ble kontakten med de øvrige nordiske landene gjenopprettet. På et møte i Stockholm i november 1945 ble de nordiske landene enige om å lage et felles samarbeids- og koordineringsorgan. Formålet med Nordisk Kunstforbund skulle være "ved stadig kunstutveksling mellom de nordiske land å bidra til den nordiske samhørighetsfølelse og kulturfellesskapet og ellers virke til gagn for det nordiske kunstlivet."

1946 - Minneutstillinger

Med hensyn til norsk kunst i de 10-20 første etterkrigsår må det sies at det man kan kalle Kunstnernes Hus' museale funksjon ble særdeles godt ivaretatt. Minneutstillinger over fortjente avdøde kunstnere sto i kø. Denne tradisjonen ble innledet med Debritz-utstillingen i 1946 og den holdt seg gjennom 50-årene.

1949 - "Etruskernes gåte"

"Etruskernes gåte" er utvilsomt det mest vidløftige utstillingsforetagende Kunstnernes Hus noensinne har begitt seg ut på. Utstillingen sto under beskyttelse av H.M Kongen og H.K.H. Kronprinsen; vervene i ærespresidiet, æreskomitéen, den kunsthistorikse/arkeologiske komité og arbeidskomitéen ble bekledd med ikke mindre enn 47 italienske og norske prominenser og vitenskapsmenn. Utstillingen omfattet nærmere 500 kunstverk utlånt fra hele 34 offentlige og private samlinger i Italia, Tyskland og Frankrike. Aldri har noen utstilling i Norge fått slik overveldende dekning i massemedia. Selv om besøkstallene var høye, ble dessverre utstillingen en økonomisk katastrofe.

1959 - "Terningen"

50-årenes forkjempere for en abstrakt eller nonfigurativ kunst i Norge slapp sjelden til Kunstnernes Hus' prominente haller. De forsøkte å slå seg sammen som en gruppe, og i 1956 måtte de ty til den private kunsthandel for å få vist sin første store fellesutstilling "Terningen". På slutten av 50 tallet opphørte leieforholdet med Brukskunst og Kunstnernes Hus inngikk en avtale med disponent Einar Johansen som skulle presentere salgsutstillinger, fortrinnsvis av stemmeberettigede kunstnere, i lokalene. Permanenten ble en slags stat i staten: Den var ikke en rent privat forretning, men heller ikke kunstnerstyrt. I teorien skulle dog direksjonen alltid godkjenne utstillingene. "Terningen" ble vist på Kunstnernes Hus i 1959.

1960 - Den aksepterte nonfigurasjon

I begynnelsen av 60-årene fikk omsider det nonfigurative maleri fotfeste i Norge. Jacob Weidemanns imponerende separatutstilling våren 1961 kan i så måte sies å betegne et vannskille med sine abstrakte skogbunn-bilder. Generelt sett kan man med en viss rett hevde at det som var nonfigurative tolkninger av norsk natur, var det som vant aksept her hjemme. Samtidig med Weidemann stilte Arnold Haukeland ut abstrakte skulpturer i Kunstnernes Hus. Også denne mønstringen har blitt stående som noe av en milepel i vår moderne kunsthistorie. Etter dette fulgte flere separatutstillinger av internasjonale og norske moderne kunstnere. Utvilsomt befestet disse utstillingene av privatsamlinger det endrede klima, og bidro til større romslighet i norsk kunstmiljø. Den "moderne kunst" var anstendiggjort.

1965 - Ungdommens opprør

En ny garde kunstnere tonet flagg i midten av 60 -årene. På utstillingen «14 unge» i 1965 deltok bl.a. Siri Aurdal, Per Kleiva, Morten Krohg, Ørnulf Opdahl, Jan Radlgruber, Ole Rinnan, John Anton Risan, Kjartan Slettemark og Arne Sørensen. De fleste var i slutten av 20-årsalderen. Krutt og vitalitet besatt denne generasjonen i rikt monn; de var verdige representanter for 60-årenens ungdomsopprør. Atter orienterte norske kunstnere seg utover. Det er karakteristisk at Rolf Nesch – en kunstner som i 30-årene hadde vært en betydelig inspirasjonskilde for våre hjemlige formeksperimentatorer og som i årtier hadde arbeidet egensindig på tvers av norsk kunsttradisjon – i 1967 ble invitert som æresgjest ved UKS’ vårutstilling.

1967 - Morten Krohg

Relativt få av de yngste slapp til med separatutstillinger, men noen av dem fikk anledning til å legge frem sine intensjoner i større bredde. Morten Krohg selv utstilte «skrotbilder» i 1967, bilder som var sammensatt av ulike gjenstander; mutre, tannhjul, knapper, bukser, glidelåser, strømper, gafler, kniver, kontakter, lykter samt deler av en varmtvannskolbe og en skumgummimadrass.

1968 - Irma Salo Jæger

Året etter Morten Krohg stilte ut, presenterte Irma Salo Jæger sine seneste malerier og noen svære, mobile «skovle-skulpturer» av aluminium, acrylglass og lysfiltre. Maleriene til Irma var tidligere små og konsentrerte, men på denne utstillingen var bildeflatene store med en frigjøring både i form og farge. Strøkene har blitt løsere, bredere og summariske og fargene er drevet opp i hissige toner og klanger. Den indre struktur og komposisjon er forandret fra hennes tidligere verk.

1968 - Andy Warhol

Senhøsten 1967 presenterte Kunstnernes Hus Constants urbane fremtidsvisjon «New Babylon», en utstilling som året før hadde vakt stor oppsikt på Biennalen i Venezia. Få måneder senere åpnet en omfattende utstilling av op-kunst, og høsten 1968 var turen kommet til den amerikanske pop-kunstneren Andy Warhol som rykket inn med «Marilyn Monroe», «Den elektriske stol» og 400 Brillo pappkartonger. Warhol uttrykker seg ved en kolossal repitisjon av symboler og ting fra konsumentsamfunnet, fra våre omgivelser, bruksting som vi benytter daglig, situasjoner vi daglig ser eller idealer vi daglig tilber ifølge Morten Krohg. Kunstnernes Hus ble langt på vei et forum for diskusjon og presentasjon av nye kunstneriske uttrykksmuligheter.

1969 - Siri Aurdal

Med sitt «Aktivt rom» demonstrerte Siri Aurdal i 1969 svære glassfiberrørs anvendelsesmuligheter i forbindelse med skulpturprosjekter. «Jeg vil faktisk ikke nøle med å påstå at dette er noe av det mest positive og løfterike som har skjedd innen norsk skulptur på aldri så mange år», hevdet kritikeren Gerd Woll ved denne anledning; «Forhåpentlig vil den veien Siri Aurdal her har utpekt endelig gjøre det av med vår tradisjonelle park- og utsmykkningsskulptur i form av pene dyr, nakne ungpiker og lekende barn». (Arb.bl. 24.5.69)

1970 - UKS uten juryering

I 1970 inviterte UKS sine medlemmer til å delta på Vårutstillingen uten juryering. Styret hevdet i katalogforordet at man ville vekk fra «det formynderskap som til en viss grad utøves» og fremholdt at det var «en grunnleggende rett for ethvert medlem i UKS å få stille ut arbeider i en betydningsfull sammenheng». Her kunne man studere bl.a. Heyerdahls «ca. 1500 grader Celsius», Kleivas «Med naudutgang», Bjørn Krogstads «Skjorta mi», og Willi Storns uærbødige «Revolusjonært stilleben», et slags tableau med søppel, rot, kjempekondomer, og norske flagg tilegnet Anders Lange & Co. Utstillingen avspeilet den problematiske situasjonen radikalerne befant seg i.

1970 - Utsmykning av skoler

I den tematiske avdelingen «Synspunkter» kom mer målrettede idéer frem, åtte kunstnere hadde laget og delvis kommentert forslag til kunstnerisk utforming av skolemiljøer. Temaet og materiale demonstrerte vilje og evne til å fungere direkte i andres menneskers hverdagsmiljø. Irma Salo Jæger bemerket seg med et forsøk på å omskape sterile drabantbyer til menneskevennlige nærmiljøer.

1974 - Kunstnernes mobilisering

Et av de viktigste trekk ved norsk kunstliv i 70-årene er utvilsomt kunstnernes organisasjonsmessige mobilisering. Billedkunstnernes distriktsorganisasjoner trappet opp sin virksomhet og kravet om desentralisering av kulturlivet ble sterkere. I 1974 skjedde et organisatorisk gjennombrudd ved at en fagpolitisk billedkunstnerorganisasjon (NBFO) ble dannet. Spørsmålet om kunstnerisk uttrykksform ble skjøvet noe i bakgrunnen til fordel for det mer konkrete arbeidet med selve grunnlaget for kunstlivet.

Historikken vår oppdateres med flere historier, anekdoter og datoer fortløpende. Følg med her!