Kunstnernes Hus er ett av Norges viktigste visningssteder og formidlere av samtidskunst. Vi skal være en bevisst samfunnsaktør med ansvar for å verne om kunstnerisk ytringsfrihet og kunstens plass i offentligheten. Med utstillinger, film, samtaler, konserter, foredrag og seminarer er vi en myldrende storstue for kunst og kultur.

Kunstnernes Hus har presentert store internasjonale utstillinger og norske satsninger siden det åpnet i 1930. Bygget er et arkitektonisk signalbygg tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, og er et av de fremste eksemplene på møtepunktet mellom nyklassisisme og funksjonalisme i Norge. Kunstnernes Hus er eid av Stiftelsen Kunstnernes Hus, en uavhengig kunstnerstyrt stiftelse opprettet av norske kunstnere i 1930.

Kunstnernes Hus Kino ble opprettet i 2016. Rommet er tegnet av AtelierOslo arkitekter. I kinoen vises et bredt spekter av kunstfilm i vid forstand: nyere spillefilmer, sjangerutfordrende dokumentarer og filmer laget av både norske og internasjonale billedkunstnere. Salen er en betydelig del av Kunstnernes Hus' satsning på å skape en levende arena for kunstnerisk tverrfaglig aktivitet, samtaler og debatt.

Kunstnernes Hus voktes av to løver utført av Ørnulf Bast i 1931, som symboliserer frihet og kreativitet.

Huset

I Kunstnernes Hus opererer flere generasjoner kunstnere: studenter i Akademirommet, kunstnere i startgropen av sin karriere i våre atelier, nye og etablerte filmskapere i kinoen samt profesjonelle kunstnere i alle generasjoner i 1. og 2. etasje. Under samme tak samler huset Høstutstillingen, en restaurant drevet av Lofthus Samvirkelag, økokunst-prosjektet Oslo Aviary & Apiary, bokhandelen Nordic Art Press og kontoret til landets ledende nettsted for samtidskunst Kunstkritikk.

N.A.P.

Nordic Art Press (NAP) holder til i vår bokhandel i 1. etasje. NAP er et nettverk for distribusjon og formidling av nordiske kunstbøker, som selger bøker og publikasjoner fra sentrale forlag og utgivere fra det nordiske kunstfeltet.

Bokhandelen er bygget opp rundt en struktur hvor utvalgte forlag er i fokus, og tar over hele bokhandelområdet.

Kunstkritikk

Kunstkritikk er Norges og Nordens ledende tidsskrift for samtidskunst. Redaksjonen holder til i 3. etasje, med inngang på baksiden av bygget. Kunstkritikk vektlegger kritikk- og kommentarstoff, men bringer også nyheter, intervjuer, essays og reportasjer.

Kunstkritikk ble opprettet høsten 2003, og omfatter nå fire utgaver: kunstkritikk.no, kunstkritikk.dk, kunstkritikk.se. Kunstkritikk.com, som er en internasjonal utgave, skal lanseres i en utvidet utgave i 2019.

Atelierprogrammet

I samarbeid med Kunsthøgskolen i Oslo får åtte nyutdannede kunstnere fra KHiO avd. Kunstakademiet årlig tildelt et ettårig atelierstipend der de kan jobbe med nye produksjoner i et faglig stimulerende og sosialt miljø med nærhet til Kunstnernes Hus tilbud, og med et eget studentgalleri i første etasje: Akademirommet. Inngangen til atelierene for unge kunstnere fra Akademiet er bak huset.

I tillegg til å tilby arbeidsrom og visningsmuligheter for nyutdannete kunstnere, er atelierprogrammet en viktig komponent i Kunstnernes Hus sitt formål om å være et hus for både visning og produksjon av ny kunst. Atelierprogrammet er initiert og finansiert av Fondet for kunst- og designstudenter (FKDS), som har som formål å støtte studenter ved avdelingene for Kunstakademiet, Kunst og håndverk og Design gjennom ulike stipendordninger.

Les mer om atelierkunstnerne i 2018 / 2019

Akademirommet

Akademirommet er en arena for utstillinger og presentasjoner, og ligger i 1. etasje med inngang på baksiden av huset. Rommet har vært drevet av Kunstakademiet siden 2014, og i perioden oktober – mai arrangeres det ukentlig utstillinger, konserter, presentasjoner, lanseringer og verksteder her. Fra 1930 til 90-tallet var dette lokalet ett av undervisningsrommene for Statens Kunstakademi. I dag gir rommet studentene mulighet til å presentere et bredt spekter av uttrykk, metoder og strategier, og til å utforske og utfordre utstillingspraksisens grenseland.

Akademirommets program i 2017 inkluderte hele 17 utstillinger og seminarer med over 70 deltagende kunststudenter fra Norge og internasjonalt.

Aviary Apiary

Oslo Aviary Apiary er et kunstnerskap som utøves som et samspill mellom kunst og urbant dyrehushold med spesielt fokus på økovensjoner og performance. De siste fire årene har kunstnerskapet i parasitisk-symbiotisk ånd jobbet fra et ubrukt ventilasjonsrom på taket av Kunstnernes Hus og fordypet seg i relasjonene til ting som lever i, rundt og på Kunstnernes Hus.

Marius Presterud og Mikkel Dagestad som driver kunstpraksisen, har basert virksomheten på samarbeid med kunstnergrupper og institusjoner, fremfor tradisjonelle utstillingsopplegg. I tillegg til takgårder på Kunstnernes Hus, Henie Onstad kunstsenter og ROM for Kunst og Arkitektur, har de hatt naturkuber i forgården til Galleri F15. Deres opprinnelige bigård med dueslag har gått opp i Green Space-prosjektet Losæter etter invitasjon fra kunstnerkollektivet Futurefarmers.