Vi bruker informasjonskapsler for å analyse bruk av nettsiden og for å kunne levere relevant annonsering.

Åpent i dag 11-18 (Restaurant 12-20)

Atelier­kunstnere 2021-2022

Eirik Melstrøm

Eirik Melstrøm
Still, video, Spaceship Earth, 2021.

Eirik Melstrøm (f. 1987) arbeider med lyd, musikk, installasjon og tekst. Han interesserer seg for den indre stemmens død, forholdet mellom kunstverk og "livsverk", samt kunstens konstante sjonglering av språk, funksjon og materialitet. Melstrøms arbeid inkluderer radiosignaler sendt ut i det dype verdensrommet, forsøk på å artikulere og formidle språk gjennom lyd og musikk, forskning på dannelsen og eksistensen av mentale bilder, i tillegg til et fokus på genetisk informasjon som tekst og hvordan dette kan arkiveres. Han er grunnlegger av foreningen The B-­Flat Society, et initiativ som skal oppfordre til, promotere og distribuere forekomster av tonen og tonearten Bb (B­‐Flat), inkludert skalaene Bb­‐dur og Bb-‐moll. Blant annet utgir foreningen lydverk av Melstrøm selv og andre komponister, samt drifter sin egen FM-­lokalradiostasjon fra kunstnerens atelier. Melstrøm er forøvrig komponist og gitarist i det Oslo-­baserte bandet The Good The Bad and The Zugly.

Les mer på eirikmelstrom.com og bflatsociety.com.

Elina Waage Mikalsen

05 Sankthans
Foto: Emilie de Rohan Birkeland

Elina Waage Mikalsen er en multidisiplinær kunstner og musiker fra Tromsø, for tiden bosatt i Oslo. Hun arbeider med performance, tekstil, installasjon og tekst, nesten alltid koblet til lyd og lydutøvelse. Mikalsen fullførte sin BA i billedkunst ved Akademiet i Tromsø / Nordland kunst- og filmfagskole i 2017, og tok våren 2021 sin MFA ved Kunstakademiet i Oslo. I 2015 ble Mikalsen utnevnt til "Årets unge kunstner" ved den internasjonale urfolksfestivalen Riddu Riđđu, og har siden vært med i en rekke gruppeutstillinger og performanceprogrammer.

Elina Waage Mikalsens kunstneriske arbeid tar ofte utgangspunkt i at hun har både norsk og samisk tilhørighet. Møtet mellom det norske og samiske i hennes egen familie blir et bilde på maktrelasjonene som hjemsøker vårt samfunn som helhet. Dette intime blikket på samfunnet blir i hennes arbeider en plattform å utforske temaer knyttet til identitet og utenforskap.

I sitt lydarbeid kombinerer hun ofte stemmen sin med feltopptak, elektronikk og selvbygde instrumenter for å skape lydlige rom som eksisterer et sted mellom virkelighet og fantasi. Det er de emosjonelle og narrative egenskapene med lyd som interesserer henne, og hvordan lyd kan fungere som en tidsmaskin som får tiden til å kollapse og setter både fremtid og fortid i bevegelse.

Mer informasjon på soundcloud.com/elina-waage-mikalsen

Jacky Jaan-Yuan Kuo

Jacky Jaan Yuan Kuo Vi Sees 2021
Installation view of VI SEES (2021) at PODIUM, Oslo. Photo: PODIUM.

Jacky Jaan-Yuan Kuo (f. 1994, Taipei, Taiwan) er en billedkunstner som arbeider med fotografi, tekst, lyd og stedsspesifikk installasjon/rengjøring. Gjennom minner fra oppveksten undersøker han korrelasjonen mellom kropp, familie, visuell opplevelse, rom og objekter. Ut fra disse minnene blir fortellingene til identiteter som er i stadig utvikling; en transformasjon av individuell personlighet i forhold til kollektive, mer etablerte enheter.

Han rekonfigurerer det usynlige, rom som er vanskelig å rengjøre, utforsker scenarier der paradokser av intimitet, identitetsusikkerhet, fremmedgjøring og den latente volden til den patriarkalske strukturen er fanget, avslørt og renset på absurd vis.

Les mer på jaanyuankuo.com.

Kier Cooke Sandvik

KHIO KA Avgang 2021 High Res 49b Kier Cooke Sandvik
Bilde: Tor S. Ulstein/KUNSTDOK

Gjennom ulike fysiske medium jobber Kier Cooke Sandvik med seksualitet, kropp, minne, og ettereffektene av traume. Han er spesielt interessert i den psykologiske mekanismen som gjendikter opplevelser preget av hjelpesløshet og smerte for å oppnå en følelse av makt over dem. Hans arbeid er alltid en form av selvportrett, men laget for å aktiveres av tilskuernes egne fantasier, personlige opplevelser og referanser.

Les mer på kiercs.com.

Mari Eriksen

Mari Eriksen

Mari Eriksen (f. 1995) jobber med installasjon og performance. Arbeidene er ment å uttrykke komplekse leve-historier uten klare logiske handlingsganger. En leve-historie handler, for Mari, om eksistensiell tematikk. Et forsøk på å "ramme inn" situasjoner eller tilstander i og mellom mennesker og et ønske om å bidra til kollektiv og individuell opplevelse av undring og refleksjon; konfrontere "virkeligheten" med noe grunnleggende menneskelig.

Eriksen vil forme, fortelle og formidle med et sett av materialer og med en insisterende holdning til at noe står på spill. Frykt, fortvilelse, håp og lek undersøkes mens hun leter, samler, plundrer, setter sammen og viser frem. Blant materialene hun bruker, eller som hun oppbevarer og samler på i atelieret sitt, råder det et ganske subjektivt hierarki. En liten plast-del, et stort rør, gresstrå eller et slitent jernverktøy; alt (og alle) blir inkludert som viktige i hennes liv slik det forholder seg akkurat nå, og alt kan bidra til å realisere idéer om hva virkeligheten er. Hun holder fast i en upresis og improvisert tilnærming.

Arbeidet med skulpturelle objekter, visningssted og eventuelt lydbilde er en selvstendig og relativt introvert prosess, men når verket er etablert i rommet endres bevisst søkelyset og fokuset på det praksisfellesskapet som kan oppstå når publikum møtes i og rundt verket. På hvilken måte kan man bevege seg i rommet – sammen eller alene – Hva erfarer hver enkelt og hva erfarer vi sammen?

Les mer på marieriksen.com eller følg henne på Instagram: @_mari_eriksen_

Montserrat Mariana Llampallas Ortega

KHIO KA Avgang 2021 Web Res 01 Montserrat Llampallas
Bilde: Tor S. Ulstein/KUNSTDOK

Montserrat Llampallas' kunstnerskap befinner seg i en konstant tilnærming og dialog med bevegelsesrelaterte praksiser og utøvere. Gjennom bevegelse har hun funnet en måte å leke med og omdefinere de uskarpe linjene som skiller kroppen fra rommet. Ved å bruke kroppen sin som et viktig referanse- og forskningssted er hun opptatt av spørsmål rundt posisjon(er) og plassering(er) som har ført til det hun liker å kalle -antigravitasjonspraksis-. Hennes arbeid består hovedsakelig av publikasjoner, opplesninger, serier med individuelle handlinger (hvorav noen kan utføres samlet) og en serie tegninger/installasjoner i forskjellige størrelser og materialer som finner sin plass på gulvet og hvor publikum inviteres aktivt inn på forskjellige måter.

Les mer på montserratllampallas.net.

Ole Petter Ribe

Ole Petter Ribe
Fra Mannen og Kråka av Vadmelsbanden ved Teaterfestivalen i Fjaler. Foto: David Zadig.

Ole Petter Ribe (f. 1995, Bærum) arbeider med skulptur, installasjon, teater og tekst. Fra etableringen av miniforlaget Lille Vesle Forlag med fokus på ordknapp og gotisk barnelyrikk, til del av det action- og myteinspirerte kompaniet Vadmelsbanden, strekker arbeidene seg fra iscenesatt kirkebrann, hatbrev i bokform, samt hjemmebygde splatteradapsjoner av mindre kjente kultromaner.

Yu Shuk Pui Bobby

2021 06 K4 Bobby Yu Shuk Pui Web Res 01
Soloutstilling: Genetic Salon - Red Room, K4 galleri, Oslo. Foto: Tor S. Ulstein/KUNSTDOK

Yu Shuk Pui Bobby 余淑培 er en billedkunstner fra Hong Kong som nå bor og jobber Oslo. Hennes praksis fokuserer på kroppskultur i forskjellige sammenhenger gjennom filteret av hennes egen erfaring. De siste årene har hun undersøkt temaet menneskelig genteknologi og sett på hvordan denne teknologien former vår kognisjon og forståelse av kroppen. Gjennom performance, tekst, installasjon, skulptur og video lager hun scenarier som engasjerer, og til slutt blir publikum deltakere i arbeidet hennes.

Bobby fikk en BA fra Hong Kong Baptist University og MFA ved Kunstakademiet i Oslo. Hun har stilt ut verkene sine på Parasite, 100ft. Gallery, starprojects, 1a Space, Tomorrow Maybe Gallery, EC Gallery (Hong Kong), Galleri BOA, K4 Gallery (Oslo), A Place Gallery & Studios (Florida), Youkobo Art Space Gallery (Tokyo), Swatch Art Peach Hotel (Shanghai), Listhus Gallery (Island). Bobby har fullført bosted ved PRAKSIS, USF Bergen (Norge), 3331 Art Chiyoda (Tokyo), 435 Art Studio (Taiwan), Listhus Space (Island) og Athena Standard Residency (Athen).

Les mer på yushukpui.com eller følg henne på Instagram.